EtusivuAjankohtaistaEkovoimalaitoksen urakoitsijat valittu

Ekovoimalaitoksen urakoitsijat valittu

Salon ekovoimalaitoksen rakennustyöt ovat valmiina alkamaan, kun Lounavoima Oy:n hallitus teki investointipäätöksen laitoksen rakentamisesta keskiviikkona. Lounavoima tekee sopimukset julkisen hankintamenettelyn tuloksena valittujen urakoitsijoiden kanssa.

Lounavoima rakentaa sekalaista yhdyskuntajätettä hyödyntävän ekovoimalaitoksen Salon Korvenmäkeen kokeneiden laitostoimittajien kanssa. Ekovoimalaitoksen rakentamiskustannukset ovat noin 112 miljoonaa euroa.

Laitos toteutetaan neljässä hankintapaketissa. Laitoksen ytimen eli arinakattilan ja sähkön tuotannossa tarvittavan turbiinin toimittaa saksalainen Steinmüller Babcock Environment GmbH, jonka tekniikalla on toteutettu Suomessa aiemmin esimerkiksi Tammervoiman hyötyvoimalaitos.

Savukaasunpuhdistusjärjestelmät toimittaa niin ikään saksalainen Lühr Filter GmbH. Jätettä polttoon syöttävät kahmarit toimittaa Konecranes Finland Oy. Muista rakennustöistä, kuten perustustöistä, jätteen vastaanottohallista ja varastosta sekä erillisestä toimisto-, huolto- ja vierailukeskusrakennuksesta vastaa suomalainen Fira Oy. Laitoksen kotimaisuusasteeksi arvioidaan noin 40 prosenttia.

Laitostoimittajat kilpailutettiin erityisalojen hankintalain mukaisina neuvottelumenettelyinä, joista ensimmäiset alkoivat jo vuoden 2018 keväällä.
- Laitostoimittajat ovat hyviä ja kokeneita. Olemme erittäin tyytyväisiä kilpailutuksen tuloksiin, toteaa Lounavoiman toimitusjohtaja Petri Onikki.

Maanrakennustyöt alkavat tammikuussa

Ekovoimalaitoksen rakentaminen alkaa maanrakennustöillä tammikuun loppupuolella. Laitoksen sijoittelussa hyödynnetään olemassa olevia pinnanmuotoja, mutta jonkin verran louhintatöitä tontilla tehdään ennen rakennusten perustustöiden aloittamista.

Ekovoimalaitoksen varsinaisia rakennustöitä päästään aloittamaan suunnitelman mukaisesti maaliskuun lopulla. Tavoitteena on, että ekovoimalaitoksessa käytetään jätettä polttoaineena ensimmäisen kerran tammikuussa 2021. Täysin valmis ja testattu kaukolämpöä sekä sähköä tuottava laitos on kesäkuussa 2021.

Lisätietoja: Petri Onikki, toimitusjohtaja, Lounavoima Oy, puh. 050 530 0404, petri.onikki@lounavoima.fi, www.lounavoima.fi

Lounavoima Oy on alueellinen jätteestä energiaa tuottava yhtiö. Yhtiö rakennuttaa Salon Korvenmäkeen ekovoimalaitoksen, jossa tuotetaan kierrätyskelvottomasta polttokelpoisesta jätteestä lähienergiaa. Yhtiön omistavat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy.

Mediatiedote 10.1.2019
Lounavoima Oy

Julkaistu: 10.1.2019 09:57

Takaisin