EtusivuAjankohtaistaSalon lukion ja Tampereen yliopiston opiskelijat kehittävät yhdessä Salon kaupunkitilaa

Salon lukion ja Tampereen yliopiston opiskelijat kehittävät yhdessä Salon kaupunkitilaa

Salon lukion ja Tampereen yliopiston arkkitehtuurin opiskelijat tutkivat yhdessä Salon kaupunkitilaa ja ratkovat pelillisin ja yhteiskehittämisen keinoin paikallisia haasteita Kauppakeskus Linjurissa 8.-12.4.2019. Play Salo -hankkeen yhteistyön tuloksena syntyy ideoita Salon kaupunkiympäristön kehittämiseen houkuttelevammaksi, viihtyisämmäksi ja luovemmaksi. Opiskelijoiden työn tuloksia on esillä kauppakeskuksessa koko viikon ajan. Opiskelijat kertovat kokemuksistaan ja ajatuksistaan perjantaina 12.4. klo 13-16 järjestettävässä Sum Up -tapahtumassa kauppakeskuksen toisessa kerroksessa, Vilhonkatu 14, Salo.

Opiskelijat jalkautuvat viikon aikana yhdessä kaupungille, etsivät kiinnostavia ympäristöjä ja vajaakäyttöisiä liiketiloja, joissa näkevät potentiaalia kehittää uudenlaisia käyttötarkoituksia ja toiminnan muotoja. Opiskelijat syventävät visuaalisen ympäristön tutkimismenetelmiä, tutustuvat suunnitteluprosessin eri vaiheisiin sekä harjoittelevat monenlaisia työelämätaitoja: yhteistyötä sekä työskentelyä ja opiskelua koulutilojen ulkopuolella. Työskentelykielenä käytetään englantia.

Pelillisyys ja digitaalisuus avaavat kuvataiteen ja arkkitehtuurin oppimiseen uusia erityisesti nuoria houkuttelevia näkökulmia. Opettajille tarjoutuu herkullinen tilaisuus opiskelijoiden valitsemien teemojen monitieteiseen syventämiseen sekä mahdollisuus tutustua pelillistämiseen opetustapana. Kaupunki saa uudenlaisia ja tuoreita näkökulmia kaupunkikehittämiseen sekä ideoita vajaakäyttöisten tilojen hyödyntämiseen. Osallistamalla opiskelijoita juuri heitä kiinnostavalla tavalla vahvistetaan myös heidän käsitystä itsestään oman paikkakuntansa aktiivisina ja pystyvinä toimijoina.

Yhteistyö lukion ja yliopiston arkkitehtuuriopiskelijoiden välillä on ainutlaatuista ja se jatkuu kevään ajan. Lukio-opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua yliopisto-opiskeluun sekä yhteistyön kautta että vierailemalla Tampereella. Play Salo -hankkeen tuloksia esitellään kaupunkilaisille, yrityksille ja eri sidosryhmille seminaarissa torstaina 16.5.2019. Näkökulmia kaupunkien ja kaupunkitilojen luovaan toimijalähtöiseen kehittämiseen kuullaan kotimaisten ja ulkomaisten puhujien puheenvuoroissa.

Suomen Akatemian (Urban Education Live, JPI Urban Europe -hanke) rahoittama Play Salo -hanke yhdistää arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun, pelintutkimuksen ja kaupunkisosiologian osaamista. Työryhmällä on kokemusta niin kaupunki-interventioiden ja pelien toteuttamisesta kuin näitä prosesseja tukevasta tutkimustyöstä ja digitaalisten välineiden ja tietovarantojen luomisesta. Salon kaupunki on mahdollistamassa yhteisoppimista Salon lukion ja Tampereen yliopiston arkkitehtuuriopiskelijoiden välillä.

Lue lisää

Lisätietoja:
Professori Panu Lehtovuori, Tampereen yliopisto, School of Architecture, panu.lehtovuori@tuni.fi, 050 525 0252
Tutkija Jens Brandt, Tampereen yliopisto, School of Architecture, jens.brandt@tuni.fi
Kuvataiteen lehtori, Eija Panttila, Salon lukio, eija.panttila@salo.fi
Erityisasiantuntija Riikka Nurmi, Salon kaupunki, riikka.nurmi@salo.fi, 044 778 7708

Julkaistu: 2.4.2019 09:48

Takaisin