EtusivuAjankohtaistaOppimisympäristöselvityksen kakkosvaihe etenee aikataulussa

Oppimisympäristöselvityksen kakkosvaihe etenee aikataulussa

Salon kaupungin oppimisympäristöä laajana kokonaisuutena tarkasteleva selvitystyö on edennyt aikataulussa ja valmistuu joulukuun aikana, jolloin se luovutetaan kaupunginhallitukselle. Varsinaiseen päätöksentekoon selvitys etenee ensi vuoden alkupuolella. Henkilöstölle, huoltajille ja kuntalaisille selvitystä esitellään muun muassa joulukuun tiedotustilaisuuksissa, joiden aikataulut varmistuvat myöhemmin syksyllä.
Selvitystyö alkoi loppuvuodesta 2017, jolloin kaupunginhallitus asetti työryhmän tekemään selvitystä kaupungin oppimisympäristöstä ja sen mahdollisuuksista vastata tulevaisuuden tarpeisiin. Työryhmässä on tällä hetkellä 19 jäsentä, jotka edustavat opetuslautakuntaa, lasten ja nuorten palveluja (varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus ja nuorisopalvelut), tilapalveluja, nuorisovaltuustoa ja viestintää. Työryhmän puheenjohtajana toimii opetuslautakunnan puheenjohtaja Annika Viitanen.

Kaupungin koulu- ja päiväkotirakennusten peruskorjaustarpeiden ja sisäilmaongelmien vuoksi selvitys vaiheistettiin ja ensimmäisen vaiheen toimenpide-esitykset painottuivat Halikon, Perniön ja Salon keskustan kouluihin ja päiväkoteihin. Tämä osa selvitystä valmistui syyskuussa 2018.

Nyt meneillään olevassa kakkosvaiheessa tarkastellaan päiväkoteja, kouluja ja nuorisotiloja koko kaupungin alueella. Selvityksen kohteena ovat muun muassa keinot varmistaa oppimisympäristöjen elinvoimaisuus ja opetuksen tasa-arvoisuus oppilasmäärien laskiessa, tilojen nykykunto sekä niiden monipuolinen ja muuntojoustava käyttö palvelujen järjestämisen kannalta.

Kuntalaistyöpajoissa pohdittiin opetusryhmien ja koulujen kokoa sekä visioitiin tulevaisuutta

Selvitystyöhön liittyen elo - syyskuun vaihteessa järjestettiin kaksi saman sisältöistä kuntalaistyöpajaa, joihin kutsuttiin vanhempain- ja kyläyhdistysten edustajat koko Salon alueelta. Kutsuja lähetettiin yhteensä 120 taholle ja tilaisuuksiin osallistui yhteensä kolmisen kymmentä edustajaa eri puolilta kaupunkia.

Työpajojen aluksi käytiin läpi oppilas- ja väestöennusteita sekä kaupungin yleistä toimintaympäristöä. Työpajoille annettiin mietittäviksi kysymykset koulun ja oppilasryhmän toimivasta koosta oppilaan näkökulmasta, päiväkotien, koulujen ja nuorisotilojen monipuolisen käytön edistämisestä sekä visioinnin siitä miten varhaiskasvatuksen, opetuksen ja nuorisopalvelujen palvelut järjestetään tulevaisuudessa kun otetaan huomioon laskevat oppilasmäärät, vähenevät taloudelliset resurssit, alueen palvelutarve, lasten ja nuorten tarpeet ja toiminnan laatu.
Työpajojen osallistujien mielipiteet vaihtelivat esimerkiksi opetusryhmien ja koulujen kokoon liittyen, mutta kaikki toivoivat pitkäaikaisia linjauksia palveluverkon suhteen sekä nykyisten asukkaiden että potentiaalisten muuttajien näkökulmasta. Työpajoissa keskusteltiin paljon myös pienten lasten palveluista, koulukuljetusten pituudesta ja etäopetuksen mahdollisuuksista.
Kuntalaistyöpajojen lisäksi käynnissä ovat henkilöstön eli varhaiskasvatuksen, opetuksen ja nuorisopalvelujen työpajat, joiden aineiston työryhmä saa käyttöönsä tämän kuun loppuun mennessä.
Työryhmä tiivistää työtahtiaan loka - marraskuun aikana, jolloin saadaan käyttöön konsultin valmistelema tausta-aineisto. Aineisto sisältää väestötarkastelun, huoltosuhteen, palvelutarpeen ja oppilasmäärien kehittymisen vuosina 2018 - 2035 sekä niin kutsutut kiinteistökortit kaikista päiväkodeista ja kouluista.

Lapsivaikutusten arviointi tullaan tekemään joulukuun aikana työryhmän työskentelyn valmistuttua.Lisätietoja:
Annika Viitanen, työryhmän puheenjohtaja, opetuslautakunnan puheenjohtaja, , 040 727 5692
Jari Niemelä, apulaiskaupunginjohtaja, , 044 778 2059
Pia Setälä, lasten ja nuorten palveluiden johtaja, , 044 778 4001


Oppimisympäristöselvitys toteuttaa oppimisympäristöuudistuksen ja Oppiva Salo -hankkeen muodostamaa strategista kärkihanketta. Oppimisympäristöuudistuksella pyritään varmistamaan oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeet, elinvoimaiset oppimisympäristöt ja niitä tukevat monikäyttöiset tilaratkaisut. Oppiva Salo 2018 - 2020 on kehittämisohjelma, jossa kehitetään systeemisesti oppimista, opettajuutta, pedagogista johtamista, oppimisen teknologiaa sekä oppimisen analytiikkaa ja muuntojoustavia oppimistiloja. Kaupungin kärkihankkeet hyväksyttiin osana kaupunkistrategiaa keväällä 2018. www.salo.fi/karkihankkeet

Julkaistu: 19.9.2019 14:33

Takaisin