EtusivuAjankohtaistaOpeTET käynnistyy Salon lukiossa syksyllä 2019

OpeTET käynnistyy Salon lukiossa syksyllä 2019

Salon lukio on mukana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa Tulevaisuuden Työelämään -hankkeessa yhdessä kahdeksan muun lukion kanssa. Lukion uusi OPS (2016) tekee lukio-opiskelijoiden työelämäsuuntautuneen opetuksen ja ohjauksen kehittämisestä välttämätöntä. Hankkeen tavoitteena on kehittää edelleen ja pilotoida lukioon soveltuvia uusia työelämäyhteistyön käytänteitä ja malleja hankekumppaneiden kesken. Hankkeessa on ainutlaatuista opiskelijoiden ja opettajien työelämätaitojen ja yrittäjämäisen asenteen kehittäminen tulevaisuusperspektiivistä käsin.

Yksi konkreettinen käytäntö on OpeTET -mallin käynnistäminen Salon lukiossa ja saatujen kokemusten jälkeen myös muissa Salon alueen lukioissa. Tulevaisuuden työntekijöillä tulee olla siirtyessään koulusta työelämään työelämän edellyttämät valmiudet ja taidot. Hyvät työelämätiedot omaava opettaja ymmärtää miten työelämätaidot muuttuvat, millaisia ammatteja ja osaamista työelämässä tarvitaan sekä tuntee paikallisen yrityskentän tarjoamat työelämämahdollisuudet nuorille.

OpeTET:n tavoitteena on päivittää opettajien tietoja tutustumiskohteena olevasta toimialasta ja työelämästä. Työelämän esimerkit siitä, miten eri oppiaineita ja koulussa opittuja taitoja hyödynnetään ja sovelletaan eri yrityksissä ja työtehtävissä, auttavat opiskelijoita ohjaamaan nuoria ammatinvalinnassa sekä motivoivat opiskelijoita. OpeTET:n tavoitteena on myös vahvistaa lukion työelämäyhteyksiä, auttaa luomaan uusia verkostoja yrityksiin sekä madaltamaan opettajien kynnystä yhteydenottoon.

OpeTET-jakso kestää 1-5 työpäivää, 6-8 h/pv, työpaikalla sovittavien työaikojen mukaan. OpeTET:ssä opettaja tutustuu yrityksiin ja organisaatioihin. Opettaja laatii suunnitelman omista oppimistavoitteistaan ja kontaktoi itse työnantajia. Tutustumisjakson aiheita voivat olla esimerkiksi yrityksen strategia, toimialan näkymät, henkilöstön urapolut ja osaamisen kehittäminen, ammattien osaamistarpeet, työelämän säännöt, eri oppiaineiden teorian soveltaminen käytäntöön tai vaikka opetuksen ja oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen yhteistyössä yrityksen kanssa. Käytännössä opettajan tutustumisjakso on havainnointia, keskusteluja sekä palavereihin ja erilaisiin työtehtäviin osallistumista.

OpeTET:n toteuttaminen ei vaadi erityisjärjestelyjä yritykseltä. Yritys tai organisaatio ei maksa opettajalle TET-harjoittelusta palkkaa.
TET-jaksolla olevat opettajat ovat palkallisella opinto- ja virkamatkalla, joten heihin pätee kaupungin henkilöstön vakuutusturva.
Kaupungin tapaturmavakuutus on voimassa myös OpeTETissä. Tapaturmavakuutus korvaa opettajalle TET-paikalla ja -matkalla sattuneen tapaturman. OpeTET:stä on julkaistu mainos ja ohje työnantajalle sekä ohje ja muistilista opettajalle.

Lisätietoja:

Mari-Anne Mielikäinen, Salon lukion opinto-ohjaaja,
Riikka Nurmi, erityisasiantuntija, 044 778 7708,

Julkaistu: 24.9.2019 13:09

Takaisin