EtusivuAjankohtaistaAsemakadun, Mesikämmenen, Pahkavuoren ja Torikadun päiväkotien toimintaan liittyvät muutokset

Asemakadun, Mesikämmenen, Pahkavuoren ja Torikadun päiväkotien toimintaan liittyvät muutokset

Poismuutosta ja syntyvyyden laskusta johtuen päiväkoti-ikäisten lasten määrä vähenee Salossa edelleen. Arvio on, että ensi syksynä päiväkotilasten määrä laskisi nykyisestä noin 100 lapsella. Kuluvalla toimintakaudella on keskustan päiväkodeissa ollut tyhjiä ryhmätiloja ja keväällä 2020 uuden Ollikkalan päiväkodin valmistuttua hoitopaikat lisääntyvät. Tämän vuoksi on tarpeen tarkastella keskusta-alueen päiväkotien yhdistämistä.

Asemakadun päiväkodin tilat ovat huonokuntoiset. Tiloissa on ollut vesivahinkoja sekä putkirikkoja, ja tilat tulisivat vaatimaan huomattavia peruskorjauksia. Tästä johtuen Asemakadun päiväkodin tiloista luovutaan 1.8.2020 alkaen ja toiminta siirretään Ollikkalan päiväkotiin. Kasvatus- ja hoitohenkilökunta siirtyvät samalla Ollikkalan päiväkodin työntekijöiksi. Kaikille Asemakadun päiväkodin lapsille varataan alustavasti varhaiskasvatuspaikka Ollikkalan päiväkodista ja huoltajille järjestetään lisäksi erillinen henkilökohtainen kuulemistilaisuus maaliskuun 2020 loppuun mennessä mahdollisuudesta hakeutua muihin Salon päiväkoteihin.

Salon keskustassa järjestetään vuorohoitoa kahdessa lähekkäin toimivassa yksiköissä, Pahkavuoren ja Torikadun päiväkodeissa. Toiminnan keskittäminen jatkossa yhteen päiväkotiin mahdollistaa varautumisen vuorohoidon tarpeen kasvuun ja perheiden muuttuvien palveluntarpeiden joustavan huomioimisen. Keskustan päiväkodeista Mesikämmenen päiväkoti on riittävän suuri kattamaan vuorohoidon tulevan tarpeen.

Tästä johtuen Pahkavuoren päiväkodin toiminta siirretään 1.8.2020 alkaen Mesikämmenen päiväkotiin, jossa on tyhjiä ryhmätiloja ja näin ollen Pahkavuoren päiväkodin tiloista voidaan luopua. Kasvatus-ja hoitohenkilökunta siirtyy samalla Mesikämmenen päiväkodin työntekijöiksi. Kaikille Pahkavuoren päiväkodin lapsille varataan alustavasti varhaiskasvatuspaikka Mesikämmenen päiväkodista ja huoltajille järjestetään lisäksi erillinen henkilökohtainen kuulemistilaisuus maaliskuun 2020 loppuun mennessä mahdollisuudesta hakeutua muihin Salon päiväkoteihin.

Torikadun päiväkodin ympärivuorokautinen toiminta yhdistetään laajennetun vuorohoidon yhteyteen 1.8.2021 alkaen Mesikämmenen päiväkotiin. Torikadun päiväkodin kasvatus- ja hoitohenkilökunta siirtyy samalla Mesikämmenen päiväkodin työntekijöiksi. Näin saadaan vuorohoitoa tarvitsevien lasten varhaiskasvatus keskitettyä Mesikämmenen päiväkotiin.

Mesikämmenen päiväkodissa olevat ei-vuorohoitoa tarvitsevat lapset siirtyvät Torikadun päiväkotiin kasvatus-ja hoitohenkilökunnan kanssa 1.8.2021 alkaen. Huoltajille järjestetään lisäksi erillinen henkilökohtainen kuulemistilaisuus maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Torikadun ja Mesikämmenen päiväkodeissa selvitetään sisäilmaan liittyviä haasteita, jotka saattavat vaikuttaa vielä suunnitelmien järjestelyihin.

Opetuslautakunta käsittelee asiaa 12.11.2019 kokouksessa.

Huoltajille järjestetään ensi viikon maanantaina yhteinen tiedotustilaisuus muutoksista.

Lisätietoja:
Varhaiskasvatuspäällikkö Anna Karlsson, , 02 778 7850
Lasten ja nuorten palveluiden johtaja Pia Setälä, , 02-778 4001
Apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, , 02 778 2059

Julkaistu: 30.10.2019 16:03

Takaisin