EtusivuAjankohtaistaSykäys-tiimi on vuoden YES Agentti 2019 Varsinais-Suomessa

Sykäys-tiimi on vuoden YES Agentti 2019 Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen vuoden YES Agentti 2019 on Salon seudulla toimiva yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimi, Sykäys-tiimi. Tunnustus on annettu merkittävästä työstä yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä.

YES Agentti - yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä -tunnustuksen on myöntänyt YES Varsinais-Suomi ja Valtakunnallinen YES ry.

- Sykäys-tiimi on tehnyt pitkäjänteistä työtä yrittäjyyskasvatuksen parissa Salossa, ja se on toiminut erinomaisena mallina seudullisesta tiimityöstä myös valtakunnallisesti. Yrittäjyyskasvatus ei ole yhden opettajan vastuulla eikä se rajoitu oppilaitoksen sisään, mikä on hyvin ymmärretty Salossa, sanoo YES Varsinais-Suomen aluepäällikkö Johanna Vainio.

Jo vuodesta 2006 Salossa toiminut Sykäys-tiimi ideoi, koordinoi ja ohjaa alueellista yrittäjyyskasvatusta. Se rakentaa yhteisiä alueellisia tapahtumia eri kouluasteiden, koulujen ja yritysten välillä sekä viestii, levittää ja rohkaisee kokeilemaan hyviä yrittäjyyskasvatuksen käytäntöjä.

- Sykäys-tiimi on vaikuttava verkostotoimija, joka on mahdollistanut niin opettajien kuin lasten ja nuortenkin yrittäjyysosaamisen ja yrittäjämäisen asenteen kehittymisen. Verkostoihin on otettu aktiivisesti mukaan myös yrittäjät ja työelämän edustajat. Tänä vuonna tiimi on muun muassa kannustanut nuoria ja opettajia yrittelijäisyyteen, edistänyt hyvien mallien ja käytäntöjen jakamista ja hyödyntämistä, auttanut opettajia yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa sekä luonut mahdollisuuksia työelämälähtöisiin oppimisympäristöihin, Vainio kertoo.

Sykäys-tiimiin kuuluu opettajia eri kouluasteilta (perusaste, toinen aste ja korkea-aste). Edustettuna ovat myös Salon kaupunki, Yrityssalo Oy, YES Varsinais-Suomi, Salon 4H-yhdistys ry, Nuori Yrittäjyys ry ja Salon alueen yrittäjäyhdistykset.

Tunnustus annettiin Yrittäjyyden Ytimessä -tapahtumassa Turussa 20.11. Palkintoa olivat noutamassa Sykäys-tiimin jäsenistä Riikka Nurmi Salon kaupungista ja Pirkko Korhonen Perniön lukiosta. Tunnustusta olivat jakamassa Valtakunnallisen YES ry:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Kurvonen, YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen ja Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter.

YES_Agentit_palkinnonjako_.jpg

Kuvassa vasemmalta oikealle Lauri Kurvonen, Sanna Lehtonen, Pirkko Korhonen, Riikka Nurmi, Johanna Vainio ja Hanna Munter.Valtakunnallinen YES ry ja YES-verkosto palkitsee vuosittain jokaiselta YES-alueelta toimijan, joka on työssään edistänyt esimerkillisesti yrittäjyyskasvatusta. Kaikki Suomen Vuoden YES Agentit julkistetaan 12. joulukuuta Helsingissä.

Lisätiedot:

YES Varsinais-Suomi, aluepäällikkö Johanna Vainio, 050 3588 409, johanna.vainio@yrittajat.fi

Salon kaupunki, erityisasiantuntija Riikka Nurmi, 044 778 7708 riikka.nurmi@salo.fi

TIEDOTE
YES Varsinais-Suomi
20.11.2019

YES - Intohimona yrittäjyyskasvatus!
YES on Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on opetushenkilöstöä tukemalla vahvistaa lasten ja nuorten elämässä tarvittavien valmiuksien ja taitojen oppimista ja luoda yrittäjämäistä toimintakulttuuria. YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen. YES toimii ympäri Suomen alueellisten YESien kautta, joita koordinoi Valtakunnallinen YES ry. Valtakunnallisen YES ry:n jäseniä ovat Suomen Yrittäjät, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Nuori Yrittäjyys ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto, OAJ, Perheyritysten liitto, MTK sekä Suomen 4H-liitto.
http://yesverkosto.fi


YES Varsinais-Suomi
YES Varsinais-Suomi on osa YES-verkostoa. YES on asiantuntijaverkosto, joka tukee ja valmentaa opettajia yrittäjyyskasvatuksessa ja toimii alueellisen yrittäjyyskasvatustyön rakentajana ja yhteistyön kehittäjänä. Tavoitteenamme on, että jokainen varsinaissuomalainen nuori saa yrittäjyyskasvatusta kouluasteesta ja paikkakunnasta riippumatta ja että jokaisella opettajalla on valmiudet toteuttaa yrittäjyyskasvatusta omassa työssään. YES Varsinais-Suomi on Varsinais-Suomen Yrittäjien koordinoimaa toimintaa. YES-verkoston kautta Varsinais-Suomen Yrittäjät haluaa edistää yrittäjyyskasvatusta kaikilla opintoasteilla yhteistyössä koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten ja muiden sidosryhmiensä kanssa.
http://varsinais-suomi.yesverkosto.fi/

Julkaistu: 20.11.2019 15:52

Takaisin