EtusivuAjankohtaistaVähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan tukeminen

Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan tukeminen

Salon liikuntapalvelut haki kunnille myönnettävää erityisavustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto päätti 25.11.2019 myöntää Salon kaupungille 13 000 euron erityisavustuksen haettuun tarkoitukseen.

Avustuksen tavoitteena on toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:

  • edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille
  • mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
  • ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä vähävaraisten perheiden lapset ja nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
  • kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemisessa

Kaupungin tulee jakaa avustukset edelleen kohdeavustuksena paikallisille liikuntaa järjestäville rekisteröityneille yhdistyksille. Ennen
avustushakemuksen lähettämistä liikuntapalvelut kysyi sähköpostitse liikuntayhdistyksiltä kiinnostusta lähteä mukaan tukemaan lasten ja nuorten liikuntaharrastusta taloudellisesti. 11 seuraa ilmoitti kiinnostuksensa ja he arvioivat vähävaraisten lasten tai nuorten määräksi yhdistyksissään yhteensä n. 146.

Avustuksella tuetaan ainoastaan seuran perustoimintaan osallistumista eikä esim. leiritystä tai kilpailumaksuja.

Kohdeavustus maksetaan seuroille vuoden 2020 aikana kaupungille myönnetyllä valtion erityisavustuksella.

Vapaa-ajan lautakunta on päättänyt kokouksessaan 19.12.2019 §:ssä 102 myöntää kohdeavustuksena vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemiseen yhteensä enintään 13 000 e Salon Palloilijat ry:lle, Salon Vilpas ry:lle, FC Halikko ry:lle, Kiskon Kiskojat ry:lle, Angelniemen Ankkurit ry:lle, Salon Kiekkohait ry:lle, Salo Golf ry:lle, Mesuca Basket ry:lle, Salon Ratsastusseura ry:lle, Salon Uimarit ry:lle ja Salon Viesti ry:lle.

Julkaistu: 20.12.2019 11:35

Takaisin