EtusivuAjankohtaistaOppimisympäristöselvityksen yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut on saatu päätökseen

Oppimisympäristöselvityksen yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut on saatu päätökseen

Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut oppimisympäristöselvityksen johdosta päättyivät 28.1.2020. Neuvottelut aloitettiin 17.12.2019 ja ne kestivät kuusi viikkoa. Prosessin aikana osapuolet kävivät neuvotteluja kuudessa erillisessä tapaamisessa. Neuvottelujen päättymisen jälkeen lasten ja nuorten palvelujen johto oli henkilökohtaisesti yhteydessä niihin yksiköihin, joihin oppimisympäristöselvityksen perusteella kohdistuisi toimenpiteitä syksyllä 2020.

Oppimisympäristöselvityksen perusteella irtisanottavien työntekijöiden ja viranhaltijoiden enimmäismäärä on 80. Irtisanomiset kohdistuvat seuraaviin ammattiryhmiin: opettajat, koulunkäyntiohjaajat, päiväkodinjohtajat, varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, varahoitajat, erityisavustajat, ravitsemis- ja puhtaanapitohenkilöstö sekä kiinteistöhuollon henkilöstö. Työnantaja on linjannut yhteistoimintaneuvottelujen kohteeksi lakkautettavien yksiköiden henkilökunnan. Opetuksen osalta yhteistoimintaneuvottelu oli työnantajan toimesta rajattu koskemaan 1.8.2020 ja 1.8.2023 ehdotettuja muutosehdotuksia.

Neuvotteluosapuolet totesivat, että neuvottelut on käyty yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla valmistelussa olevan oppimisympäristöselvityksen täytäntöönpanon perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista.

Tiedossa olevan päätöksentekoprosessin mukaan päätös oppimisympäristöselvityksen lopullisista ratkaisuista tehdään kaupunginvaltuuston 24.2.2020 pidettävässä kokouksessa. Sen jälkeen yhteistoimintaneuvottelua jatketaan ja neuvottelutulosta tarkennetaan valtuuston päätöksen mukaiseksi. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä tapahtuvista irtisanomisista päättää kaupunginhallitus. Työnantajan tavoitteena on minimoida irtisanottavien työntekijöiden lukumäärä ja löytää mahdollisimman monelle työsopimuslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaisesti muuta työtä.

Vaikutus kaupungin rekrytointiin

Vakituisia palvelussuhteita ei voi täyttää niin kauan kuin oppimisympäristöselvityksen täytäntöönpano on kesken. Tämä vaikuttaa seuraaviin ammattiryhmiin ja palveluihin:

  • perusopetuksen luokanopettajat; myös ne, joihin on yhdistetty rehtorin tehtävät
  • koulunkäynninohjaajat
  • varhaiskasvatuksen seuraavat tehtävät: päiväkodinjohtajat, varhaiskasvatuksen opettajat, lastenhoitajat, varahoitajat ja erityisavustajat
  • ravitsemis- ja puhtaanapitotehtävät
  • kiinteistöhuolto

Edellä lueteltujen lisäksi kaikkien lähihoitajien vakituinen rekrytointi millä tahansa palvelualueella on pysähdyksissä ainakin siihen asti, kun oppimisympäristöselvityksestä on päätetty ja sitä seuraavien mahdollisten täytäntöönpanopäätöksien vaikutukset ovat päättyneet. Vaikutusta voi olla myös yksittäisten tehtävien täytössä.

Lisätietoja
Apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi p. 044 778 2059
Henkilöstöjohtaja Christina Söderlund, christina.soderlund@salo.fi p. 044 778 2103

pääluottamusmiehet:
Riina Virtanen, Juko, riina.virtanen@salo.fi p. 044 778 2107
Tanja Heikurinen, JHL, tanja.heikurinen@salo.fi p. 044 778 2105
Hannele Tuominen, Super, hannele.tuominen@salo.fi p. 044 778 2109
Marja Lampainen, Tehy, marja.lampainen@salo.fi 044 772 6027
Tanja Lepistö, Jyty, tanja.lepisto@salo.fi 044 778 7101
Asta Tuomela, Juko/KTN, asta.tuomela@salo.fi 044 778 5524

Julkaistu: 3.2.2020 16:14

Takaisin