EtusivuAjankohtaistaSalon kaupungin tilannetiedote ja uudet toimenpiteet koronavirukseen liittyen

Salon kaupungin tilannetiedote ja uudet toimenpiteet koronavirukseen liittyen

Lasten ja nuorten palvelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut uuden linjauksen liittyen peruskoulun 1 - 3 luokkien oppilaiden opetukseen poikkeusoloissa. Ministeriön uuden linjauksen mukaan kaikki peruskoulun 1-3 luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1-3 -luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista. Muutos tulee voimaan maanantaina 23.3.. Asiasta ja siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä tiedotetaan huoltajia erikseen Wilman kautta.

Terveyspalvelut

Terveyspalvelut pyrkii tämän hetkisessä infektiotilanteessa välttämään kaikkia tarpeettomia kontakteja, joten toivoo että vain välttämättömissä tapauksissa asiakkaat saapuvat vastaanotolle saattajan kanssa. Saattajan on oltava oireeton.

Vanhuspalvelut

Yksityisten palveluntuottajien ja muiden ikääntyneiden kanssa toimivien tahojen on tärkeää seurata Salon kaupungin verkkosivuja, joilta löytyy ajantasaista tietoa ja linkkejä muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sivuille, joita päivitetään jatkuvasti.

Yhdistysavustusten haku

Koronavirustilanteesta johtuen kaikilla yhdistyksillä ei ole ollut mahdollisuutta kokoontua ja hyväksyä vuoden 2019 tilinpäätöksiä. Salon kaupunki linjaa, että yhdistysavustusten hakuaikaa ei jatketa eli hakemukset tulee palauttaa 31.3. klo 12.00 mennessä, mutta hakemusten liitteeksi toimitettava tilinpäätös voi olla myös vahvistamaton vuoden 2019 tilinpäätös tai vuoden 2018 tilinpäätös.

Vahvistetut tilinpäätöstiedot vuoden 2019 osalta on toimitettava ennen kuin myönnetty avustus voidaan laittaa maksuun. Avustusten jakoa valmistelevat viranhaltijat/työntekijät tiedottavat palveluittain avustusta määräaikaan mennessä hakeneita yhdistyksiä avustushakemusten käsittelyaikataulusta eri toimielimissä.

Julkaistu: 20.3.2020 16:19

Takaisin