EtusivuAjankohtaistaSijaisjärjestelyt uuden kaupunginjohtajan hakuprosessin aikana

Sijaisjärjestelyt uuden kaupunginjohtajan hakuprosessin aikana

Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna irtisanoutui kaupungin palveluksesta 16.6.2020 alkaen ja jää vuosilomalle 12.5.2020. Uuden kaupunginjohtajan hakuprosessi käynnistyi kaupunginhallituksen juuri päättyneessä kokouksessa, ja prosessin arvioidaan vievän kokonaisuudessaan aikaa vähintään puoli vuotta.

Salon kaupungin hallintosäännön 16 §:n mukaan kaupunginjohtajan sijaisena toimii hallintojohtaja ja hänen estyneenä ollessaan talousjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja tai henkilöstöjohtaja. Koska kaupungin nykyinen hallintojohtaja Laura Niinimaa on aloittanut virassa kuluvan huhtikuun alussa, on perusteltua että hän saa perehtyä hallintojohtajan työhön ja hallintopalveluiden toiminnan varmistamiseen.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi määrätä kaupunginjohtajalle muun tilapäisen sijaisen enintään kahden viikon ajaksi. Jos sijaisuus kestää yhtäjaksoisesti pidempään kuin kaksi viikkoa, mutta enintään kaksi kuukautta, kaupunginhallitus voi määrätä muun sijaisen. Pidemmistä sijaisuuksista päättää kaupunginvaltuusto.

Koska tulevien kuukausien ja koko loppuvuoden tärkein tehtävä on ensi vuoden talousarvion valmistelu, esittää kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen talousjohtaja Anna-Kristiina Korhosta kaupunginjohtajan sijaiseksi. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja tekee virkamääräyksen ajalle 12. - 25.5.2020. Kaupunginhallituksen 18.5. järjestettävässä kokouksessa esitetään, että kaupunginhallitus valitsee Korhosen kaupunginjohtajan sijaiseksi 26.5. - 30.6.2020 väliseksi ajaksi ja ehdottaa edelleen kesäkuussa kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle, että Korhosen sijaisuus jatkuu 1.7. alkaen siihen asti kunnes uusi kaupunginjohtaja aloittaa tehtävässään.

Sijaisuutensa aikana Anna-Kristiina Korhonen keskittyy strategiaprosessin johtamiseen, toiminnan ja talouden tasapainosta huolehtimiseen ja kaupunkikonsernin sekä henkilöstöorganisaation johtamiseen. Lisäksi hän vastaa talousjohtajan tehtäviin kuuluvasta talousarvioprosessista. Muut talousjohtajan tehtävät jaetaan hankintapäällikkö Päivi Kohvakalle ja henkilöstöjohtaja Christina Söderlundille. Kaupunginjohtajan tehtävistä elinvoimaisuuden kehittäminen ja seudun työllisyyden parantaminen puolestaan kytketään kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden viranhoitoon. Näistä tehdään hallintosäännön mukaiset päätökset erikseen.

Julkaistu: 27.4.2020 18:47

Takaisin