Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Halikonrinne

Hyväksymisvaihe

Kaava on lainvoimainen, voimaantulopäivä 15.8.2020.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2020 Halikonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutoksen.

Halikonrinne kaavakartta 15.10.2019, tark. 1.6.2020 (pdf) (539,83 Kt)
Halikonrinne kaavaselostus 1.6.2020 (pdf) (4,31 Mt)
Halikonrinne selostuksen liitteet, tark. 1.6.2020 (pdf) (6,68 Mt)

Ehdotusvaihe

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus oli virallisesti nähtävillä 2.1.-3.2.2020 välisen ajan Halikon virastotalolla.

Halikonrinne kaavaehdotus (pdf) (530,79 Kt)
Halikonrinne havainnekuva (pdf) (1,91 Mt)

Laatimisvaihe

Asemakaava ja asemakaavan muutos Halikonrinne oli valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 9.4.-8.5.2018 välisen ajan Halikon virastotalolla.

Halikonrinne kaavaluonnos (pdf) (2,09 Mt)

Aloitusvaihe

Asemakaava ja asemakaavan muutos perustuu Salon kaupunginhallituksen 17.12.2012 hyväksymään kaavoitusohjelmaan 2013-2014. Asemakaavan laatiminen ja kaavoituksen käynnistämissopimukset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 24.4.2017.

Suunnittelualue sijaitsee Moottoritien ja Halikon liittymän lounaispuolella. Shellin huoltoasema ja Design Hillin kiinteistöt sijaitsevat kaava-alueen pohjoisosassa. Alue on kooltaan n. 24 hehtaaria.

Kaavan tavoitteena on tutkia Märyn liittymän yritysalueen laajentumista etelään ja alueen nykyisten toimintojen kehittämistä. Vaskiontien varrelle sekä Äijälän maatalouskeskuksen ympäristöön tutkitaan uutta toimitilarakentamista, alueen läntisimmät peltoalueet on tarkoitus jättää rakentamisen ulkopuolelle.

Halikonrinne osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (494,77 Kt)

Salon Halikonrinteen ja Somerontien maisemaselvitys (pdf) (8,24 Mt)

Yhteystiedot
Tarja Pennanen
Asemakaavapäällikkö
Asemakaavoitus
+35827785101