Hyppää sisältöön

Hämeenojankatu 11

Hyväksymisvaihe

Kaava on lainvoimainen, voimaantulopäivä 27.2.2021.

Kaupunginhallitus hyväksyi 21.12.2020 Hämeenojankatu 11 asemakaavan muutoksen.

Hämeenojankatu 11 kaavakartta 21.9.2020 (pdf) (495,61 Kt)

Hämeenojankatu 11 kaavaselostus 21.9.2020 (pdf) (944,95 Kt)

Hämeenojankatu 11 selostuksen liitteet (pdf) (4,02 Mt)

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus oli virallisesti nähtävillä (MRA 27 §) 16. – 30.11.2020 välisen ajan Halikon virastotalolla.

Hämeenojankatu 11 kaavaehdotus 21.9.2020 (pdf) (498,25 Kt)

Aloitus- ja laatimisvaihe

Kaavahanke on mukana vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 30.3.2020.

Asemakaavan muutos koskee Ollikkalan kaupunginosan (6) korttelin 66 tonttia 1. Kaava-alue sijaitsee osoitteessa Hämeenojankatu 11.

Kiinteistö on voimassa olevassa asemakaavassa (hyv. 21.08.1980) Lastentarharakennusten korttelialuetta (YSL-1).
Kaupunginhallitus on myöntänyt 22.6.2020 poikkeamisen voimassa olevan asemakaavan käyttötarkoituksesta vanhusten palvelukodin rakentamiseksi kiinteistöllä 734-6-66-1.

Nyt käynnistyvä asemakaava on luonteeltaan tekninen ja vaikutuksiltaan vähäinen. Osallisia ovat kaupunki sekä kaava-alueen naapureina olevat yksityiset maanomistajat. Kaavan vaikutusten vähäisyyden ja osallisten pienen määrän vuoksi asemakaavan vireilletulosta ja laatimisvaiheen kuulemisesta ilmoitettiin osallisille kirjeellä 19.8.2020. Kaavamuutoksella ei lisätä tontin rakennusoikeutta eikä kerroslukua.