Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Honkarinne

Hyväksymisvaihe

Kaava on lainvoimainen, voimaantulopäivä 4.7.2020.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Honkarinne asemakaavan 11.5.2020.

Honkarinne kaavakartta 18.11.2019, täyd. 25.2.2020 (pdf) (504,63 Kt)
Honkarinne kaavaselostus 18.11.2019, täyd. 25.2.2020 ja 19.5.2020 (pdf) (920,42 Kt)
Honkarinne selostuksen liitteet 18.11.2019, täyd. 25.2.2020 (pdf) (4,58 Mt)
Honkarinne rakentamistapaohje 18.11.2019 (pdf) (370,11 Kt)

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus oli MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 23.1.-24.2.2020 välisen ajan Halikon virastotalolla.

Honkarinne kaavaehdotus (pdf) (502,72 Kt)

Laatimisvaihe

Kaavaluonnosta käsiteltiin kaupunkikehityslautakunnassa
11.6.2019.

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 12.8.-11.9.2019 välisen ajan Halikon virastotalolla.

Honkarinne kaavaluonnos (pdf) (502,38 Kt)
Asemakaavaluonnos oli käsiteltävänä kaupunkikehityslautakunnassa 23.4.2019.

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

Aloitusvaihe

Asemakaavan laadinta on kaupungin kaavoitusohjelmassa vuodelle 2019 ja sisältyy Salon kaupunginhallituksen 12.2.2019 hyväksymään kaavoituskatsaukseen vuodelle 2019 nimellä Kaarlan alue. Kaava laaditaan kaupungin aloitteesta. Suunnittelualue sijaitsee Muurlassa noin 12 kilometrin etäisyydellä Salon keskustasta. Helsinki-Turku E-18 moottoritien lähimpään ramppiin on matkaa noin 2 km. Kaava-alue on rakentamatonta metsää. Kaava-alue on kooltaan n. 4.5 ha.

Asemakaavan tavoitteena on alueen kaavoittaminen pientalojen asuinalueeksi. Asemaakaavan toteutusta ohjaamaan tehdään rakennustapaohjeet. Rakennustapaohjeiden tavoitteena on ohjata rakentamista ekologisesti kestäviin ratkaisuihin alueen lähtökohdat huomioiden.

Honkarinne osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (284,77 Kt)

Yhteystiedot
Virpi Elovaara
Kaavoitusarkkitehti
Asemakaavoitus
+35827785114