Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Horninkatu 9 – Torikatu 1

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus oli MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 23.1.-24.2.2020 välisen ajan Halikon virastotalolla.

Horninkatu 9 – Torikatu 1 kaavaehdotus (pdf) (683,09 Kt)
Horninkatu 9 – Torikatu 1 kaavaselostus (pdf) (583,03 Kt)
Horninkatu 9 – Torikatu 1 kaavaselostuksen liitteet (pdf) (4,64 Mt)

Laatimisvaihe

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten nähtävillä 7.2.-11.3.2019 välisen ajan Halikon virastotalolla.

Kaavoittaja oli tavattavissa kaavaluonnokseen liittyen kaupungintalolla 14.2.2019.

Asemakaavan muutosta käsiteltiin kaupunkikehityslautakunnassa 22.1.2019.

Horninkatu 9 – Torikatu 1 kaavaluonnos (pdf) (982,44 Kt)

Aloitusvaihe

Salon kaupunkisuunnittelussa on valmisteltavana asemakaavan muutos, joka koskee Hermannin (1) kaupunginosan, korttelin 3 tonttia 1. Suunnittelualue sijaitsee Horninkadulla torin itälaidalla. Alue on kooltaan 2709 m2. Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa.

Maanomistajan tavoitteena on voimassa olevan asemakaavan muuttaminen siten, että kiinteistön osalle osoitetaan lisärakennusoikeutta VI-kerroksisen kerrostalon rakentamisen mahdollistamiseksi Torikadun varrelle. Kaupungin tavoitteena on asuntorakentamisen mahdollistaminen keskustan osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti, osayleiskaavassa osoitettujen kerroslukujen ja rakennustehokkuuksien puitteissa.

Horninkatu 9 – Torikatu 1 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (504,15 Kt)

Yhteystiedot

Asemakaavapäällikkö
Tarja Pennanen
tarja.​pennanen​@​salo.​fi​
02 778 5101