Hyppää sisältöön

Horninkatu 9 – Torikatu 1

Hyväksymisvaihe

Turun hallinto-oikeus on kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen (7.11.2022).

Horninkatu 9 – Torikatu 1 asemakaavamuutoksen hyväksymistä koskevasta valtuuston päätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.3.2021 Horninkatu 9 – Torikatu 1 asemakaavan muutoksen.

Horninkatu 9 – Torikatu 1 kaavakartta 19.11.2019 (pdf) (684,42 Kt)

Horninkatu 9 – Torikatu 1 kaavaselostus 22.2.2021 (pdf) (808,02 Kt)

Horninkatu 9 – Torikatu 1 kaavaselostuksen liitteet (pdf) (4,64 Mt)

Ehdotusvaihe

Salon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.11.2020 (§ 425) asettaa Horninkatu 9 – Torikatu 1 asemakaavan muutoksen uudestaan nähtäville (MRA 27 §) 30 vuorokauden ajaksi.

Kaavaehdotus oli virallisesti nähtävillä 30.11.-29.12.2020 välisen ajan Halikon virastotalolla.

Horninkatu 9 – Torikatu 1 kaavaehdotus uudestaan nähtäville (pdf) (714,23 Kt)

Asemakaavan muutosehdotus oli MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 23.1.-24.2.2020 välisen ajan Halikon virastotalolla.

Horninkatu 9 – Torikatu 1 kaavaehdotus (pdf) (683,09 Kt)

Laatimisvaihe

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten nähtävillä 7.2.-11.3.2019 välisen ajan Halikon virastotalolla.

Kaavoittaja oli tavattavissa kaavaluonnokseen liittyen kaupungintalolla 14.2.2019.

Asemakaavan muutosta käsiteltiin kaupunkikehityslautakunnassa 22.1.2019.

Horninkatu 9 – Torikatu 1 kaavaluonnos (pdf) (982,44 Kt)

Aloitusvaihe

Salon kaupunkisuunnittelussa on valmisteltavana asemakaavan muutos, joka koskee Hermannin (1) kaupunginosan, korttelin 3 tonttia 1. Suunnittelualue sijaitsee Horninkadulla torin itälaidalla. Alue on kooltaan 2709 m2. Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa.

Maanomistajan tavoitteena on voimassa olevan asemakaavan muuttaminen siten, että kiinteistön osalle osoitetaan lisärakennusoikeutta VI-kerroksisen kerrostalon rakentamisen mahdollistamiseksi Torikadun varrelle. Kaupungin tavoitteena on asuntorakentamisen mahdollistaminen keskustan osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti, osayleiskaavassa osoitettujen kerroslukujen ja rakennustehokkuuksien puitteissa.

Horninkatu 9 – Torikatu 1 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (504,15 Kt)