Hyppää sisältöön

IoT Campus

Laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli IoT Campus kaavaluonnosta 8.6.2021 § 132.

Kaavaluonnos on laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 14.6. -13.7.2021 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, 2. krs.) viraston aukioloaikana (ajanvarauksella 28.6.-13.7.2021).

Kaikilla alueen maanomistajilla ja kiinteistöjen haltijoilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus mielipiteen esittämiseen luonnoksesta.

Kannanotot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi viimeistään 13.7.2021 klo 16.00.

Kaavoittaja on tavattavissa ajanvarauksella.

IoT Campus kaavaluonnos (pdf) (1,91 Mt)

IoT Campus kaavaselostus, laatimisvaihe (pdf) (1,72 Mt)

IoT Campus selostuksen liitteet, laatimisvaihe (pdf) (3,77 Mt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos perustuu maanomistajan anomukseen IoT Parkin alueen kaavoittamisesta. Asemakaavan muutos on mukana Salon kaupunginhallituksen 15.3.2021 hyväksymässä kaavoituskatsauksessa. Asemakaavan muutosalueena on IoT Park Oy:n omistuksessa oleva tonttialue sekä IoT Park Oy:n hallinnoima Meriniitynpuiston osa sekä lisäksi Salon kaupungin omistama tonttialue Myllyojankadun ja Meriniitynkadun kulmauksessa. Kaava-alue on kooltaan noin 15,5 hehtaaria.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi.

IoT Campus osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark. 31.5.2021 (pdf) (2,04 Mt)