Hyppää sisältöön

Kirjolankatu – Hakastaronkatu

Hyväksymisvaihe

Kaava on lainvoimainen, voimaantulopäivä 14.11.2020.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.9.2020 Kirjolankatu – Hakastaronkatu asemakaavan muutoksen.

Kirjolankatu – Hakastaronkatu kaavakartta 7.4.2020, täyd. 18.8.2020 (pdf) (2,19 Mt)

Kirjolankatu – Hakastaronkatu kaavaselostus 7.4.2020, täyd. 18.8.2020 (pdf) (2,90 Mt)

Kirjolankatu – Hakastaronkatu selostuksen liitteet (pdf) (5,50 Mt)

Kirjolankatu – Hakastaronkatu sitovan tonttijaon kartat (pdf) (2,16 Mt)

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus oli MRL 65 §:n ja MRA 27§:n nojalla virallisesti nähtävillä 25.5.-24.6.2020 välisen ajan Salon kaupungintalon ilmoitustaululla, osoitteessa Tehdaskatu 2.

Kirjolankatu – Hakastaronkatu kaavaehdotus 7.4.2020 (pdf) (2,16 Mt)
Kirjolankatu – Hakastaronkatu tärinä- ja runkomeluselvitys (pdf) (1,57 Mt)
Kirjolankatu – Hakastaronkatu tieliikennemeluselvitys (pdf) (1,29 Mt)

Laatimisvaihe

Luonnosvaihtoehdot olivat laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 2.1.-3.2.2020 välisen ajan Halikon virastotalossa.

Kirjolankatu – Hakastaronkatu kaavaluonnos 1 (pdf) (954,78 Kt)
Kirjolankatu – Hakastaronkatu kaavaluonnos 2 (pdf) (953,76 Kt)
Kirjolankatu – Hakastaronkatu kaavaluonnos 3 (pdf) (947,16 Kt)

Aloitusvaihe

Salon kaupunkisuunnittelussa on valmisteltavana asemakaavan muutos, joka koskee Alhaisten (13) kaupunginosan kortteleita 14 ja 16, sekä puisto-, suojaviher- ja katualuetta ja Kaukvuoren (15) kaupunginosan suojaviheraluetta.. Suunnittelualue sijaitsee noin 2 km etäisyydellä Salon keskustasta rajoittuen etelässä Kirjolankatuun, idässä Hakastaronkatuun ja pohjoisessa Karjalankatuun. Kaava-alue on kooltaan n. 14,3 ha.

Kaavamuutoksen tavoitteena on uuden asuinalueen sekä kauppapaikan suunnittelu Alhaisten purettavien vanhustentalojen alueella. Samalla tutkitaan nykyisen opetustoimintaa palvelevan korttelialueen tulevaa käyttöä ja olemassa olevan asuinalueen mahdollista laajentamista.

Kirjolankatu – Hakastaronkatu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)