Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Kiskon kunnantalon ympäristö

Hyväksymisvaihe

Kaava on lainvoimainen, voimaantulopäivä 15.8.2020.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2020 Kiskon kunnantalon ympäristön asemakaavamuutoksen.

Kiskon kunnantalon ympäristö kaavakartta 17.3.2020 (pdf) (241,26 Kt)

Kiskon kunnantalon ympäristö kaavaselostus 17.3.2020 (pdf) (1,56 Mt)

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus oli nähtävillä 2.1.-3.2.2020 välisen ajan Halikon virastotalossa.

Kiskon kunnantalon ympäristö kaavaehdotus (pdf) (238,50 Kt)

Laatimisvaihe

Asemakaavan muutos Kiskon kunnantalon ympäristö (pvm 9.1.2019) oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 7.2-11.3.2019 välisen ajan Halikon virastotalossa.

Kiskon kunnantalon ympäristö kaavaluonnos (pdf) (171,33 Kt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos sisältyy vuoden 2018 kaavoituskatsaukseen. Kaava laaditaan kaupungin omana työnä. Kiinteistö 734-768-4-186, jolla sijaitsee entinen Kiskon kunnanvirasto on myyty aikaisemmin yksityishenkilölle. Entisen Kiskon kunnanviraston käyttötarkoitus on muutettu poikkeamisella 11.3.2013 asuin- ja liikekäyttöön soveltuvaksi. Poikkeamisen yhteydessä on todettu, että kaupunki laatii alueelle myöhemmin asemakaavan muutoksen. Samalla tarkastellaan entisen kunnanviraston lähiympäristöä.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Toijan taajamassa Kiskossa. Suunnittelualue rajoittuu Toijantien, Lääkärintien ja Uitmuksentien väliin. Suunnittelualueella on leikki- ja oleskelupuisto, entinen Kiskon kunnanvirasto sekä rivitalo. Suunnittelualue on kooltaan noin 1.44 hehtaaria.

Kiskon kunnantalon ympäristö osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (1,23 Mt)

Yhteystiedot
Lotta Pelto-Timperi
Maankäyttöinsinööri
Yleiskaavoitus
+35827785111