Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Meriniitty

Laatimisvaihe

Meriniityn asemakaavaluonnos oli valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 30.4. – 2.6.2014 Halikon virastotalolla. Yleisötilaisuus pidettiin 7.5.2014 kaupungintalon Haapa neuvottelutilassa.

Meriniitty kaavaluonnos (pdf) (4,73 Mt)
Meriniitty kaavaselostus luonnosvaihe (pdf) (3,94 Mt)

Aloitusvaihe

Salon kaupunkisuunnittelussa on valmisteltavana asemakaavan muutos, joka koskee Meriniityn (4) kaupunginosan kortteleita 1,5,6,8,9,11,13,14,15,17,19,21,23,26 sekä katu- ja puistoalueita.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on uudistaa asemakaavaa ja mahdollistaa Meriniityssä merkitykseltään seudullisen paljon tilaa vaativan erkoistavaran kaupan sijoittuminen alueelle tulevaisuudessakin. Myllyojankadun pohjoispuolen korttelialue muutetaan energiahuollon korttelialueeksi.

Meriniitty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (991,78 Kt)
Aloituskokous pidettiin 23.04.2013 Salon kaupungintalolla.

Yhteystiedot
Tarja Pennanen
Asemakaavapäällikkö
Asemakaavoitus
+35827785101