Hyppää sisältöön

Ourulantie

Hyväksymisvaihe

Asemakaavan muutos on lainvoimainen, voimaantulopäivä 4.1.2023.

Kaupunginhallitus hyväksyi Ourulantien asemakaavamuutoksen (päivätty 14.6.2022) 7.11.2022 § 364.

Kaupunginhallitus, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Ourulantie – Kaavakartta – hyväksymisvaihe (pdf) (466,05 Kt)

Ourulantie – Selostus liitteineen – hyväksymisvaihe (pdf) (1,72 Mt)

Ourulantie – OAS – hyväksymisvaihe (pdf) (676,56 Kt)

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus käsitteli Ourulantien asemakaavamuutosta (päivätty 14.6.2022) 5.9.2022 § 296.

Kaupunginhallitus, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaehdotus oli MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 21.9. – 5.10.2022 välisen ajan Halikon virastotalolla (Hornintie 2-4, II krs.) ja Salon kaupungin verkkosivulla.

Ourulantie – Kaavakartta – ehdotus (pdf) (465,86 Kt)

Käynnistämis- ja laatimisvaihe

Salon kaupunkisuunnittelussa on valmisteilla asemakaavan muutos Ourulantie, joka koskee korttelia 410, maisemallisesti arvokasta peltoaluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. Pinta-alaltaan n. 2,4 ha suuruinen suunnittelualue sijaitsee Kiikalan taajamassa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on aiemmin (28.2.2017) käsitellyt poikkeamispäätöksen, jonka ehtona oli päivittää asemakaava. Kaavamuutoksella on tarkoitus nostaa kiinteistön rakennusoikeutta sekä muuttaa rakennusalaa siten, että autotalli ja maatalousvarastorakennus saadaan sijoittumaan rakennusalan sisäpuolelle.

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt 11.3.2022 päivätyn kaavoituksen käynnistämissopimuksen 29.3.2022 § 63.

Kaupunginhallitus käsitteli käynnistämissopimusta 11.4.2022 § 130.

Kaupunginhallitus, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Kyseessä on vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavamuutos, jonka vireille tulosta ja kaavaluonnoksesta on ilmoitettu kirjeitse osallisille laatimisvaiheen kuulemista varten.

Asemakaavamuutoksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta on lisäksi kuulutettu Salon kaupungin ilmoitustaululla 20.5.-6.6.2022. Lyhennelmä kuulutuksesta on julkaistu Salon Seudun Sanomissa 21.5.2022.

Ourulantie – kaavaluonnos (pdf) (223,30 Kt)