Hyppää sisältöön

Ourulantie

Käynnistämis- ja laatimisvaihe

Salon kaupunkisuunnittelussa on valmisteilla asemakaavan muutos Ourulantie, joka koskee korttelia 410, maisemallisesti arvokasta peltoaluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. Pinta-alaltaan n. 2,4 ha suuruinen suunnittelualue sijaitsee Kiikalan taajamassa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on aiemmin (28.2.2017) käsitellyt poikkeamispäätöksen, jonka ehtona oli päivittää asemakaava. Kaavamuutoksella on tarkoitus nostaa kiinteistön rakennusoikeutta sekä muuttaa rakennusalaa siten, että autotalli ja maatalousvarastorakennus saadaan sijoittumaan rakennusalan sisäpuolelle.

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt 11.3.2022 päivätyn kaavoituksen käynnistämissopimuksen 29.3.2022 § 63.

Kaupunginhallitus käsitteli käynnistämissopimusta 11.4.2022 § 130.

Kaupunginhallitus, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Kyseessä on vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavamuutos, jonka vireille tulosta ja kaavaluonnoksesta ilmoitetaan kirjeitse osallisille laatimisvaiheen kuulemista varten.

Ourulantie – kaavaluonnos (pdf) (223,30 Kt)

Ourulantie – selostus liitteineen (pdf) (1,60 Mt)

Ourulantie – osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS (pdf) (666,50 Kt)