Hyppää sisältöön

Paavola

Laatimisvaihe

Ranta-asemakaava Paavola (pvm 28.4.2021) on laatimisvaiheen kuulemista varten nähtävillä 11.10.–9.11.2021 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs) sekä internetissä.

Kunnan jäsenillä, maanomistajilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (osalliset) on oikeus mielipiteen esittämiseen kaavaluonnoksesta. Kannanotot on jätettävä kirjallisena osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@salo.fi viimeistään tiistai 9.11.2021 klo 16.

Paavola ranta-asemakaavan luonnos (pdf) (213,74 Kt)

Paavola ranta-asemakaavaselostus (pdf) (1,45 Mt)

Aloitusvaihe

Salon kaupunginhallitus on maanomistajien hakemuksesta päättänyt käynnistää ranta-asemakaavan laatimisen. Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu osat kiinteistöistä Paavola, kiinteistötunnus 734-775-4-1 ja Saarela, kiinteistötunnus 734-775-4-87, jotka sijaitsevat molemmat kahdella eri palstalla.

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 9.5 hehtaaria ja todellista rantaviivaa on yhteensä n. 150 metriä. Suunnittelualue sijaitsee Salon kaupungin keskustasta noin 31 km lounaaseen (entisessä Särkisalon kunnassa).

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Lähetä mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta osoitteeseen kirjaamo@salo.fi tai Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo.

Paavola osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (1,57 Mt)