Hyppää sisältöön

Paavola

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotusta ranta-asemakaava Paavola (päivätty 23.2.2022) 11.4.2022 § 129.

Kaupunginhallitus, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaehdotus on MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 27.4. – 27.5.2022 välisen ajan Halikon virastotalolla (Hornintie 2-4, II krs.) ja Salon kaupungin verkkosivulla. Halikon virastotalo on avoinna ti–to 9:00–15:00.

Kunnan jäsenillä, maanomistajilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (osalliset) on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa Salon kaupunginhallitukselle osoitettuna osoitteeseen Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi viimeistään 27.5.2022 klo 14:45 mennessä.

Paavola – ranta-asemakaava – ehdotus (214,41 Kt)

Paavola – ranta-asemakaavaselostus – ehdotus (1,55 Mt)

Paavola – kooste luonnosvaiheen lausunnoista (252,12 Kt)

Paavola – vastine luonnosvaiheen lausuntoihin (97,85 Kt)

Laatimisvaihe

Ranta-asemakaava Paavola (pvm 28.4.2021) oli laatimisvaiheen kuulemista varten nähtävillä 11.10.–9.11.2021 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs) sekä internetissä.

Paavola ranta-asemakaavan luonnos (pdf) (213,74 Kt)

Aloitusvaihe

Salon kaupunginhallitus on maanomistajien hakemuksesta päättänyt käynnistää ranta-asemakaavan laatimisen. Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu osat kiinteistöistä Paavola, kiinteistötunnus 734-775-4-1 ja Saarela, kiinteistötunnus 734-775-4-87, jotka sijaitsevat molemmat kahdella eri palstalla.

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 9,5 hehtaaria ja todellista rantaviivaa on yhteensä n. 150 metriä. Suunnittelualue sijaitsee Salon kaupungin keskustasta noin 31 km lounaaseen (entisessä Särkisalon kunnassa).

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Paavola osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (1,57 Mt)