Hyppää sisältöön

Paavola

Hyväksymisvaihe

Ranta-asemakaava on lainvoimainen, voimaantulopäivä 26.10.2022.

Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi Paavolan ranta-asemakaavan (päivätty 23.2.2022) 29.8.2022 § 55.

Kaupunginvaltuusto, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Paavola – Kaavakartta, hyväksymisvaihe (pdf) (222,92 Kt)

Paavola – Selostus, hyväksymisvaihe (pdf) (1,56 Mt)

Paavola – Seurantalomake (pdf) (8,66 Kt)

Paavola – Kooste ehdotusvaiheessa annetuista lausunnoista (pdf) (465,27 Kt)

Paavola – Vastineraportti ehdotusvaiheen lausuntoihin (pdf) (35,85 Kt)

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotusta ranta-asemakaava Paavola (päivätty 23.2.2022) 11.4.2022 § 129.

Kaupunginhallitus, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaehdotus oli MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 27.4. – 27.5.2022 välisen ajan Halikon virastotalolla (Hornintie 2-4, II krs.) ja Salon kaupungin verkkosivulla.

Paavola – Kaavakartta – ehdotusvaihe (pdf) (214,41 Kt)

Paavola – Kooste luonnosvaiheen lausunnoista (pdf) (252,12 Kt)

Paavola – Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin (pdf) (97,85 Kt)

Laatimisvaihe

Ranta-asemakaava Paavola (pvm 28.4.2021) oli laatimisvaiheen kuulemista varten nähtävillä 11.10.–9.11.2021 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs) sekä internetissä.

Paavola ranta-asemakaavan luonnos (pdf) (213,74 Kt)

Aloitusvaihe

Salon kaupunginhallitus on maanomistajien hakemuksesta päättänyt käynnistää ranta-asemakaavan laatimisen. Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu osat kiinteistöistä Paavola, kiinteistötunnus 734-775-4-1 ja Saarela, kiinteistötunnus 734-775-4-87, jotka sijaitsevat molemmat kahdella eri palstalla.

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 9,5 hehtaaria ja todellista rantaviivaa on yhteensä n. 150 metriä. Suunnittelualue sijaitsee Salon kaupungin keskustasta noin 31 km lounaaseen (entisessä Särkisalon kunnassa).

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Paavola osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (1,57 Mt)