Hyppää sisältöön

Riihenniitty

Hyväksymisvaihe

Kaava on lainvoimainen, voimaantulopäivä 17.7.2021.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.5.2021 § 49 Riihenniityn asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Riihenniitty kaavakartta 30.10.2020, tark. 18.3.2021 (pdf) (244,97 Kt)

Riiihenniitty kaavaselostus 9.11.2020, täyd. 26.4.2021 (pdf) (3,91 Mt)

Riihenniitty selostuksen liitteet, täyd. 26.4.2021 (pdf) (6,49 Mt)

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotusta 30.11.2020 § 452.

Kaavaehdotus oli virallisesti nähtävillä 21.12.2020 – 25.1.2021 välisen ajan Halikon virastotalossa.

Riihenniitty kaavaehdotus (pdf) (235,87 Kt)

Laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli kaavaluonnosta 25.8.2020 § 148.

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 7.9.-6.10.2020 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana.

Riihenniitty kaavaluonnos (pdf) (229,77 Kt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan laajennus on mukana vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 30.3.2020. Kaavoituskatsauksessa kaavahanke on nimellä Iilikentie. Asemakaavatyö otettiin mukaan kaavoituskatsaukseen kiinteistön 734-439-1-6 omistajan aloitteesta. Kaavoituksen käynnistämisestä on tehty yksityisen maanomistajan kanssa sopimus, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 4.5.2020.

Asemakaavan muutos ja laajennus koskee osia kiinteistöistä 734-439-1-6, 734-439-1-202, 734-439-1-214 ja 734-303-9901-1. Suunnittelualue sijaitsee Iilikenmäen eteläosassa. Suurin osa suunnittelualueesta on entuudestaan asemakaavoitettua. Kaavamuutoksen lisäksi asemakaava-aluetta on tarkoitus laajentaa vähäisessä määrin etelän suuntaan. Suunnittelualue on kooltaan noin 1,2 hehtaaria.

Riihenniitty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.6.2020 (pdf) (452,16 Kt)