Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Riihenniitty

Ehdotusvaihe

Salon kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotusta 30.11.2020 § 452.

Kaavaehdotus oli virallisesti nähtävillä 21.12.2020 – 25.1.2021 välisen ajan Halikon virastotalossa.

Riihenniitty kaavaehdotus (pdf) (235,87 Kt)

Riiihenniitty kaavaselostus (pdf) (3,91 Mt)

Riihenniitty selostuksen liitteet (pdf) (1,76 Mt)

Laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli kaavaluonnosta 25.8.2020 § 148.

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 7.9.-6.10.2020 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana.

Riihenniitty kaavaluonnos (pdf) (229,77 Kt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan laajennus on mukana vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 30.3.2020. Kaavoituskatsauksessa kaavahanke on nimellä Iilikentie. Asemakaavatyö otettiin mukaan kaavoituskatsaukseen kiinteistön 734-439-1-6 omistajan aloitteesta. Kaavoituksen käynnistämisestä on tehty yksityisen maanomistajan kanssa sopimus, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 4.5.2020.

Asemakaavan muutos ja laajennus koskee osia kiinteistöistä 734-439-1-6, 734-439-1-202, 734-439-1-214 ja 734-303-9901-1. Suunnittelualue sijaitsee Iilikenmäen eteläosassa. Suurin osa suunnittelualueesta on entuudestaan asemakaavoitettua. Kaavamuutoksen lisäksi asemakaava-aluetta on tarkoitus laajentaa vähäisessä määrin etelän suuntaan. Suunnittelualue on kooltaan noin 1,2 hehtaaria.

Riihenniitty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.6.2020 (pdf) (452,16 Kt)

Yhteystiedot
Leena Lehtinen
Kaavoitusinsinööri
Asemakaavoitus
+35827785108