Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Riihenniitty

Ehdotusvaihe

Salon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.11.2020 (§ 452) asettaa Riihenniityn asemakaavan ja asemakaavan muutoksen virallisesti nähtäville (MRA 27 §) 30 vuorokauden ajaksi.

Kaavaehdotus on virallisesti nähtävillä 21.12.2020 – 25.1.2021 välisen ajan Halikon virastotalon 2. kerroksen aulassa, osoitteessa Hornintie 2-4, viraston aukioloaikana ja Salon kaupungin internetsivulla. Kaavoittaja on tavattavissa ajanvarauksella.

Kunnan jäsenillä, maanomistajilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (osalliset) on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa Salon kaupunginhallitukselle osoitettuna osoitteeseen Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@salo.fi viimeistään 25.1.2021 klo 16 mennessä.

Riihenniitty kaavaehdotus (pdf) (235,87 Kt)

Riiihenniitty kaavaselostus (pdf) (3,91 Mt)

Riihenniitty selostuksen liitteet (pdf) (1,76 Mt)

Laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli kaavaluonnosta 25.8.2020 § 148.

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 7.9.-6.10.2020 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana.

Riihenniitty kaavaluonnos (pdf) (229,77 Kt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan laajennus on mukana vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 30.3.2020. Kaavoituskatsauksessa kaavahanke on nimellä Iilikentie. Asemakaavatyö otettiin mukaan kaavoituskatsaukseen kiinteistön 734-439-1-6 omistajan aloitteesta. Kaavoituksen käynnistämisestä on tehty yksityisen maanomistajan kanssa sopimus, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 4.5.2020.

Asemakaavan muutos ja laajennus koskee osia kiinteistöistä 734-439-1-6, 734-439-1-202, 734-439-1-214 ja 734-303-9901-1. Suunnittelualue sijaitsee Iilikenmäen eteläosassa. Suurin osa suunnittelualueesta on entuudestaan asemakaavoitettua. Kaavamuutoksen lisäksi asemakaava-aluetta on tarkoitus laajentaa vähäisessä määrin etelän suuntaan. Suunnittelualue on kooltaan noin 1,2 hehtaaria.

Riihenniitty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.6.2020 (pdf) (452,16 Kt)

Yhteystiedot
Leena Lehtinen
Kaavoitusinsinööri
Asemakaavoitus
+35827785108