Hyppää sisältöön

Riikin teollisuusalueen laajennus

Hyväksymisvaihe

Asemakaava on lainvoimainen, voimaantulopäivä 13.8.2022.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Riikin teollisuusalueen laajennusta koskevan asemakaavan (päivätty 16.2.2022) 13.6.2022 § 41.

Kaupunginvaltuusto, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Riikin teollisuusalueen laajennus kaavakartta 16.2.2022 (pdf) (750,24 Kt)

Riikin teollisuusalueen laajennus kaavaselostus 21.2.2022, täydennetty 13.5.2022 (pdf) (1,78 Mt)

Riikin teollisuusalueen laajennus selostuksen liitteet 16.2.2022 (pdf) (6,19 Mt)

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus käsitteli Riikin teollisuusalueen laajennuksen kaavaehdotusta (päivätty 16.2.2022) 21.3.2022 § 95.

Kaavaehdotus oli MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 9.4 – 10.5.2022 välisen ajan  Halikon virastotalolla (Hornintie 2-4, II krs.) ja Salon kaupungin verkkosivulla.

Riikin teollisuusalueen laajennus kaavaehdotus 16.2.2022 (pdf) (749,65 Kt)

Riikin teollisuusalueen laajennuksen luontoselvitys 16.9.2021 (pdf) (2,97 Mt)

Laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli kaavaluonnosta 9.6.2020 § 116.

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 31.8.-29.9.2020 välisen ajan Halikon virastotalolla (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana.

Riikin teollisuusalueen laajennus kaavaluonnos (pdf) (747,21 Kt)

Aloitusvaihe

Salon kaupunkisuunnittelussa on valmisteltavana asemakaavan laajennus, joka koskee kiinteistöä 734-460-1-10 sekä osia kiinteistöistä 734-460-1-44 ja 734-460-1-379. Suunnittelualue sijaitsee Riikin teollisuusalueella Riihitien pohjoispuolella ja on kooltaan noin 10,3 hehtaaria.

Asemakaavan laajennus on mukana vuoden 2019 kaavoituskatsauksessa, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 12.2.2019. Asemakaavatyö otettiin mukaan kaavoituskatsaukseen kaupungin omasta aloitteesta.

Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa uusi, suurikokoinen rakennuspaikka tilaa vaativaa teollista toimintaa varten. Laajennusalue sijoittuu jo toteutetun teollisuusalueen välittömään läheisyyteen ja sille on olemassa katuyhteys.

Riikin teollisuualueen laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 28.5.2020 (265,73 Kt)