Hyppää sisältöön

Salon itäinen ohikulkutie kt 52, II-vaihe

Hyväksymisvaihe

Asemakaava ja asemakaavan muutos on lainvoimainen, voimaantulopäivä 1.4.2023.

Turun hallinto-oikeus on 30.1.2023 antanut päätöksen, jolla se on hylännyt kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen koskien Salon itäisen ohikulkutien kt 52, II-vaiheen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymistä.

Salon itäisen ohikulkutien Kt 52, II-vaiheen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskevasta valtuuston päätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen.

Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.4.2021 Salon itäisen ohikulkutien Kt 52, II-vaiheen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Kt 52, II-vaihe kaavakartta, etelä 2.11.2020 (pdf) (4,49 Mt)

Kt 52, II-vaihe kaavakartta, pohjoinen 2.11.2020 (pdf) (4,27 Mt)

Kt 52, II-vaihe kaavaselostus 2.11.2020 (pdf) (5,88 Mt)

Kt 52, II-vaihe selostuksen liitteet 1-4 (pdf) (13,15 Mt)

Kt 52, II-vaihe selostuksen liitteet 5-7 (pdf) (13,29 Mt)

Ehdotusvaihe

Salon kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotusta 30.11.2020 § 453.

Kaavaehdotus oli virallisesti nähtävillä 21.12.2020 – 25.1.2021 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4) viraston aukioloaikana.

Kt 52, II-vaihe kaavaehdotus, etelä (pdf) (5,08 Mt)

Kt 52, II-vaihe kaavaehdotus, pohjoinen (pdf) (4,28 Mt)

Laatimisvaihe

Poikkeusoloista johtuen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen huhtikuun yleisötilaisuus jouduttiin peruuttamaan. Asemakaavaluonnos esiteltiin videotaltiointien avulla. Kaavaluonnoksen esittely oli 11.5.2020 ja toinen videotaltiointi oli 28.5.2020.

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 16.3.-22.4.2020 välisen ajan. Kaava-aineistoon oli mahdollisuus tutustua Halikon virastotalolla (Hornintie 2-4, II krs) ajanvarauksella koronaepidemiasta johtuen.

Kt 52, II-vaihe kaavaluonnos, etelä (pdf) (4,50 Mt)
Kt 52, II-vaihe kaavaluonnos, pohjoinen (pdf) (4,27 Mt)

Aloitusvaihe

Salon kaupunkisuunnittelussa on valmisteltavana asemakaava ja asemakaavan muutos, joka perustuu Salon kaupunginhallituksen 12.2.2019 hyväksymään kaavoituskatsaukseen vuodelle 2019. Kaavatyö otettiin mukaan kaavoituskatsaukseen kaupungin omasta aloitteesta.

Suunnittelualue sijaitsee Salon keskustan koillis- ja itäpuolella noin 1-3 kilometrin päässä keskustasta. Suunnittelualue muodostuu Somerontien, maantien 110 ja uuden itäisen ohikulkutien (kt 52) linjauksen tiealueista sekä lähiympäristöistä. Suunnittelualue rajautuu uuden ohikulkutien linjauksen osalta pohjoisessa Somerontien tie-alueeseen ja Myllyojaan, kaakossa/idässä Mahlakankareen asuinalueeseen sekä teollisuusalueeseen, lännessä Palometsän asuinalueeseen ja etelässä Pahkavuoren asuinalueeseen sekä liikerakennusten alueeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 47 hehtaaria.

Työn tavoitteena on laatia asemakaava ja asemakaavan muutos Salon itäisen ohikulkutien (kt 52) pohjoisen linjauksen alueelle. Itäisen ohikulkutien tavoitteena on läpikulkevan liikenteen ohjaaminen pois Salon keskustan katuverkolta. Tavoitteena on asemakaavojen laatiminen ja muuttaminen pohjoisen linjauksen osalta laaditun kt 52 aluevaraussuunnitelman tavoitteiden mukaisiksi. Liikennealueiden kaavoituksen lisäksi kaavatyössä tutkitaan tieympäristöön liittyviä maankäytön mahdollisuuksia.

Kt 52, II-vaihe osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (982,60 Kt)