Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Salon itäinen ohikulkutie kt 52, II-vaihe

Ehdotusvaihe

Salon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.11.2020 (§ 453) asettaa Salon itäisen ohikulkutien kt 52, II-vaiheen linjauksen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen virallisesti nähtäville (MRA 27 §) 30 vuorokauden ajaksi.

Kaavaehdotus on virallisesti nähtävillä 21.12.2020 – 25.1.2021 välisen ajan Halikon virastotalon 2. kerroksen aulassa, osoitteessa Hornintie 2-4, viraston aukioloaikana ja Salon kaupungin internetsivulla. Kaavoittaja on tavattavissa ajanvarauksella.

Kunnan jäsenillä, maanomistajilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (osalliset) on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa Salon kaupunginhallitukselle osoitettuna osoitteeseen Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@salo.fi viimeistään 25.1.2021 klo 16 mennessä.

Kt 52, II-vaihe kaavaehdotus, etelä (pdf) (5,08 Mt)

Kt 52, II-vaihe kaavaehdotus, pohjoinen (pdf) (4,28 Mt)

Kt 52, II-vaihe kaavaselostus (pdf) (5,88 Mt)

Kt 52, II-vaihe selostuksen liitteet 1-4 (pdf) (14,74 Mt)

Kt 52, II-vaihe selostuksen liitteet 5-7 (pdf) (10,25 Mt)

Laatimisvaihe

Poikkeusoloista johtuen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen huhtikuun yleisötilaisuus jouduttiin peruuttamaan. Asemakaavaluonnos esiteltiin videotaltiointien avulla. Kaavaluonnoksen esittely oli 11.5.2020 ja toinen videotaltiointi oli 28.5.2020.

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 16.3.-22.4.2020 välisen ajan. Kaava-aineistoon oli mahdollisuus tutustua Halikon virastotalolla (Hornintie 2-4, II krs) ajanvarauksella koronaepidemiasta johtuen.

Kt 52, II-vaihe kaavaluonnos, etelä (pdf) (4,50 Mt)
Kt 52, II-vaihe kaavaluonnos, pohjoinen (pdf) (4,27 Mt)

Aloitusvaihe

Salon kaupunkisuunnittelussa on valmisteltavana asemakaava ja asemakaavan muutos, joka perustuu Salon kaupunginhallituksen 12.2.2019 hyväksymään kaavoituskatsaukseen vuodelle 2019. Kaavatyö otettiin mukaan kaavoituskatsaukseen kaupungin omasta aloitteesta.

Suunnittelualue sijaitsee Salon keskustan koillis- ja itäpuolella noin 1-3 kilometrin päässä keskustasta. Suunnittelualue muodostuu Somerontien, maantien 110 ja uuden itäisen ohikulkutien (kt 52) linjauksen tiealueista sekä lähiympäristöistä. Suunnittelualue rajautuu uuden ohikulkutien linjauksen osalta pohjoisessa Somerontien tie-alueeseen ja Myllyojaan, kaakossa/idässä Mahlakankareen asuinalueeseen sekä teollisuusalueeseen, lännessä Palometsän asuinalueeseen ja etelässä Pahkavuoren asuinalueeseen sekä liikerakennusten alueeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 47 hehtaaria.

Työn tavoitteena on laatia asemakaava ja asemakaavan muutos Salon itäisen ohikulkutien (kt 52) pohjoisen linjauksen alueelle. Itäisen ohikulkutien tavoitteena on läpikulkevan liikenteen ohjaaminen pois Salon keskustan katuverkolta. Tavoitteena on asemakaavojen laatiminen ja muuttaminen pohjoisen linjauksen osalta laaditun kt 52 aluevaraussuunnitelman tavoitteiden mukaisiksi. Liikennealueiden kaavoituksen lisäksi kaavatyössä tutkitaan tieympäristöön liittyviä maankäytön mahdollisuuksia.

Kt 52, II-vaihe osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (982,60 Kt)

Kt 52 Kehittämissuunnitelma

Yhteystiedot
Tarja Pennanen
Asemakaavapäällikkö
Asemakaavoitus
+35827785101