Hyppää sisältöön

Vaskiontie-Opinahjontie

Aloitus- ja laatimisvaihe

ELY-keskus käynnisti vuonna 2019 tiesuunnitelman laatimisen Vaskiontien varteen rakennettavaa kevyen liikenteen väylää varten. Väylä on tarkoitus rakentaa Vaskiontien itäpuolelle Opinahjontien ja Paarantien välille. Alueen asemakaava on pääosin yhtenäinen tiesuunnitelman kanssa. Kaupunki pitää poikkeamista asemakaavasta vähäisenä ja on sitoutunut muuttamaan asemakaavaa Vaskiontien ja Opinahjontien risteyksessä tiesuunnitelman mukaiseksi. Kaavamuutos on luonteeltaan tekninen ja vaikutuksiltaan vähäinen.

Kaupunkikehityslautakunta 26.10.2021, kaupunginhallitus 8.11.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Vaskiontie-Opinahjontie, kaavaluonnos (pdf) (52,53 Kt)