Hyppää sisältöön

Vaskiontie-Opinahjontie

Hyväksymisvaihe

Asemakaavan muutos on lainvoimainen, voimaantulopäivä 27.4.2022.

Salon kaupunginhallitus hyväksyi Vaskiontie-Opinahjontie asemakaavan muutoksen (päivätty 3.12.2021) 7.3.2022 § 79.

Kaupunginhallitus, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Vaskiontie-Opinahjontie kaavakartta, päivätty 3.12.2021 (pdf) (385,85 Kt)

Vaskiontie-Opinahjontie – Kaavaselostus, (täyd. 22.2.2022) (pdf) (584,36 Kt)

Vaskiontie-Opinahjontie selostuksen liitteet (pdf) (3,19 Mt)

Ehdotusvaihe

Salon kaupunginhallitus käsitteli Vaskiontie-Opinahjontie kaavaehdotusta (päivätty 3.12.2021) 17.1.2022 § 3.

Ehdotus oli MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 26.1.2022-9.2.2022 välisen ajan Halikon virastotalon 2. kerroksen aulassa, osoitteessa Hornintie 2-4 ja kaupungin verkkosivulla.

Aloitus- ja laatimisvaihe

ELY-keskus käynnisti vuonna 2019 tiesuunnitelman laatimisen Vaskiontien varteen rakennettavaa kevyen liikenteen väylää varten. Väylä on tarkoitus rakentaa Vaskiontien itäpuolelle Opinahjontien ja Paarantien välille. Alueen asemakaava on pääosin yhtenäinen tiesuunnitelman kanssa. Kaupunki pitää poikkeamista asemakaavasta vähäisenä ja on sitoutunut muuttamaan asemakaavaa Vaskiontien ja Opinahjontien risteyksessä tiesuunnitelman mukaiseksi. Kaavamuutos on luonteeltaan tekninen ja vaikutuksiltaan vähäinen.

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli kaavamuutosta 26.10.2021 § 69 ja kaupunginhallitus käsitteli kaavamuutosta 8.11.2021 § 140.

Vaskiontie-Opinahjontie, kaavaluonnos (pdf) (52,53 Kt)