Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Vuohensaari

Laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli Vuohensaaren asemakaavaluonnosta 20.10.2020.

Vuohensaari kaavaluonnos (pdf) (1,73 Mt)

Vuohensaari laatimisvaiheen selostus (pdf) (3,41 Mt)

Vuohensaari selostuksen liitteet (pdf) (2,08 Mt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan laadinta on kaupungin kaavoitusohjelmassa vuodelle 2020 ja sisältyy Salon kaupunginhallituksen 30.3.2020 § 116 hyväksymään kaavoituskatsaukseen vuodelle 2020. Kaava laaditaan kaupungin aloitteesta.

Asemakaava koskee Vuohensaaren (21) kaupunginosan kiinteistöä 439:1:265 ja osaa kiinteistöstä 410:1:74. Suunnittelualue sijaitsee 5 kilometrin etäisyydellä Salon keskustasta ja on kooltaan n. 45 hehtaaria.
Kaupungin tavoitteena on asemaakaavalla osoittaa saaren luonnonsuojelualue ja mahdollistaa nykyisten toimintojen kehittyminen ja mahdollisten uusien toimintojen syntyminen saarelle luonto- ja virkistysarvot huomioiden.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa Salon kaupunkisuunnitteluun, osoitteeseen PL 77, 24101 SALO tai sähköpostilla kaupunkisuunnittelu​@​salo.​fi​.

Millainen on sinun Vuohensaaresi? Ideointikysely Salon merellisestä puistoalueesta oli avoinna 9.-25.5.2020. Kyselyn vastauksista laadittavaa yhteenvetoa hyödynnetään alueen asemakaavan laatimisessa taustamateriaalina.

Vuohensaaren kysely- ideoi Salon merellistä puistoaluetta

Yhteenvetoraportti 8.6.2020 (pdf) (529,68 Kt)

Vuohensaari osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (940,29 Kt)

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Virpi Elovaara
virpi.​elovaara​@​salo.​fi​
02 778 5114