Hyppää sisältöön

Vuohensaari

Ehdotusvaihe

Salon kaupunginhallitus käsitteli Vuohensaaren asemakaavaehdotusta 15.3.2021 § 122.

Ehdotus oli MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 6.4-5.5.2021 välisen ajan Salon kaupungintalon ilmoitustaululla.

Vuohensaari kaavaehdotus 22.2.2021 (pdf) (2,80 Mt)

Vuohensaari kaavaselostus, täyd. 22.2.2021 (pdf) (5,17 Mt)

Vuohensaari selostuksen liitteet, täyd. 22.2.2021 (pdf) (6,25 Mt)

Vuohensaari natura-arviointi 17.2.2021 (pdf) (790,34 Kt)

Laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli Vuohensaaren asemakaavaluonnosta 20.10.2020.

Kaupunkikehityslautakunnan päätös 20.10.2020 § 197 (pdf) (18,36 Kt)

Kaavaluonnosta täydennettiin ennen sen nähtäville asettamista kaupunkikehityslautakunnan päätösesityksen mukaisesti.

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 2.11.-1.12.2020 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, 2. krs.) viraston aukioloaikana.

Vuohensaari kaavaluonnos, täyd. 23.10.2020 (pdf) (2,88 Mt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan laadinta on kaupungin kaavoitusohjelmassa vuodelle 2020 ja sisältyy Salon kaupunginhallituksen 30.3.2020 § 116 hyväksymään kaavoituskatsaukseen vuodelle 2020. Kaava laaditaan kaupungin aloitteesta.

Asemakaava koskee Vuohensaaren (21) kaupunginosan kiinteistöä 439:1:265 ja osaa kiinteistöstä 410:1:74. Suunnittelualue sijaitsee 5 kilometrin etäisyydellä Salon keskustasta ja on kooltaan n. 45 hehtaaria.
Kaupungin tavoitteena on asemaakaavalla osoittaa saaren luonnonsuojelualue ja mahdollistaa nykyisten toimintojen kehittyminen ja mahdollisten uusien toimintojen syntyminen saarelle luonto- ja virkistysarvot huomioiden.

Millainen on sinun Vuohensaaresi? Ideointikysely Salon merellisestä puistoalueesta oli avoinna 9.-25.5.2020. Kyselyn vastauksista laadittavaa yhteenvetoa hyödynnetään alueen asemakaavan laatimisessa taustamateriaalina.

Vuohensaaren kysely- ideoi Salon merellistä puistoaluetta

Yhteenvetoraportti 8.6.2020 (pdf) (529,68 Kt)

Vuohensaari osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (940,29 Kt)