Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Vuohensaari

Ehdotusvaihe

Salon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.3.2021 (§ 122) asettaa Vuohensaaren asemakaavan nähtäville 30 vuorokauden ajaksi.

Ehdotus on MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 6.4-5.5.2021 välisen ajan Salon kaupungintalon ilmoitustaululla, osoitteessa Tehdaskatu 2 sekä internetissä.

Kaavoittaja on tavattavissa ajanvarauksella.

Kunnan jäsenillä, maanomistajilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (osalliset) on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa Salon kaupunginhallitukselle osoitettuna osoitteeseen Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi viimeistään 5.5. 2021 klo 16 mennessä.

Vuohensaari kaavaehdotus 22.2.2021 (pdf) (2,80 Mt)

Vuohensaari kaavaselostus, täyd. 22.2.2021 (pdf) (5,17 Mt)

Vuohensaari selostuksen liitteet, täyd. 22.2.2021 (pdf) (6,25 Mt)

Vuohensaari natura-arviointi 17.2.2021 (pdf) (790,34 Kt)

Laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli Vuohensaaren asemakaavaluonnosta 20.10.2020.

Kaupunkikehityslautakunnan päätös 20.10.2020 § 197 (pdf) (18,36 Kt)

Kaavaluonnosta täydennettiin ennen sen nähtäville asettamista kaupunkikehityslautakunnan päätösesityksen mukaisesti.

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 2.11.-1.12.2020 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, 2. krs.) viraston aukioloaikana.

Vuohensaari kaavaluonnos, täyd. 23.10.2020 (pdf) (2,88 Mt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan laadinta on kaupungin kaavoitusohjelmassa vuodelle 2020 ja sisältyy Salon kaupunginhallituksen 30.3.2020 § 116 hyväksymään kaavoituskatsaukseen vuodelle 2020. Kaava laaditaan kaupungin aloitteesta.

Asemakaava koskee Vuohensaaren (21) kaupunginosan kiinteistöä 439:1:265 ja osaa kiinteistöstä 410:1:74. Suunnittelualue sijaitsee 5 kilometrin etäisyydellä Salon keskustasta ja on kooltaan n. 45 hehtaaria.
Kaupungin tavoitteena on asemaakaavalla osoittaa saaren luonnonsuojelualue ja mahdollistaa nykyisten toimintojen kehittyminen ja mahdollisten uusien toimintojen syntyminen saarelle luonto- ja virkistysarvot huomioiden.

Millainen on sinun Vuohensaaresi? Ideointikysely Salon merellisestä puistoalueesta oli avoinna 9.-25.5.2020. Kyselyn vastauksista laadittavaa yhteenvetoa hyödynnetään alueen asemakaavan laatimisessa taustamateriaalina.

Vuohensaaren kysely- ideoi Salon merellistä puistoaluetta

Yhteenvetoraportti 8.6.2020 (pdf) (529,68 Kt)

Vuohensaari osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (940,29 Kt)

Yhteystiedot
Virpi Elovaara
Kaavoitusarkkitehti
Asemakaavoitus
+35827785114