Hyppää sisältöön

Vuohensaari

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.11.2021 § 44 Vuohensaaren asemakaavan.

Vuohensaari kaavakartta 22.2.2021, täyd. 28.10.2021 (pdf) (2,89 Mt)

Vuohensaari kaavaselostus, täyd. 28.10.2021 (pdf) (5,48 Mt)

Vuohensaari selostuksen liitteet, täyd. 28.10.2021 (pdf) (8,07 Mt)

Vuohensaari länsiosan lepakkoselvitys 26.10.2021 (pdf) (918,39 Kt)

Vuohensaari matkailualueen kasvillisuus ja kasvisto 23.10.2021 (pdf) (2,73 Mt)

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus käsitteli Vuohensaaren asemakaavaehdotusta 15.3.2021 § 122.

Ehdotus oli MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 6.4-5.5.2021 välisen ajan Salon kaupungintalon ilmoitustaululla.

Vuohensaari kaavaehdotus 22.2.2021 (pdf) (2,80 Mt)

Vuohensaari natura-arviointi 17.2.2021 (pdf) (790,34 Kt)

Laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli Vuohensaaren asemakaavaluonnosta 20.10.2020.

Kaupunkikehityslautakunnan päätös 20.10.2020 § 197 (pdf) (18,36 Kt)

Kaavaluonnosta täydennettiin ennen sen nähtäville asettamista kaupunkikehityslautakunnan päätösesityksen mukaisesti.

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 2.11.-1.12.2020 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, 2. krs.) viraston aukioloaikana.

Vuohensaari kaavaluonnos, täyd. 23.10.2020 (pdf) (2,88 Mt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan laadinta on kaupungin kaavoitusohjelmassa vuodelle 2020 ja sisältyy Salon kaupunginhallituksen 30.3.2020 § 116 hyväksymään kaavoituskatsaukseen vuodelle 2020. Kaava laaditaan kaupungin aloitteesta.

Asemakaava koskee Vuohensaaren (21) kaupunginosan kiinteistöä 439:1:265 ja osaa kiinteistöstä 410:1:74. Suunnittelualue sijaitsee 5 kilometrin etäisyydellä Salon keskustasta ja on kooltaan n. 45 hehtaaria.
Kaupungin tavoitteena on asemaakaavalla osoittaa saaren luonnonsuojelualue ja mahdollistaa nykyisten toimintojen kehittyminen ja mahdollisten uusien toimintojen syntyminen saarelle luonto- ja virkistysarvot huomioiden.

Vuohensaaren kysely- ideoi Salon merellistä puistoaluetta

Yhteenvetoraportti 8.6.2020 (pdf) (529,68 Kt)

Vuohensaari osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (940,29 Kt)