Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Oikorataosayleiskaava Aarnionperä-Muurla

Ehdotusvaihe

Seuraavaksi oikorataosayleiskaavaa Aarnionperä-Muurla käsitellään kaupunginhallituksessa 26.10.

Siirry lukemaan kaupunkikehityslautakunnan pöytäkirja 29.09.2020 §175

Alustava kaavaehdotus

Alkuperäisen suunnitelman mukaan alustavaa kaavaehdotusta oli tarkoitus esitellä osallisille yleisötilaisuudessa. Poikkeusoloista johtuen yleisötilaisuutta ei kuitenkaan järjestetty vaan alustava kaavaehdotus esiteltiin videotaltioinnin avulla. Esittelyvideo oli katseltavissa internetissä ajalla 15.6.-14.8.2020.

Aarnionperä-Muurla alustava ehdotus kaavakartta (pdf) (2,52 Mt)

Aarnionperä-Muurla alustava ehdotus kaavaselostus (pdf) (5,62 Mt)

Aarnionperä-Muurla liite 03 kohdeluettelo (pdf) (489,16 Kt)

Aarnionperä-Muurla vuorovaikutusraportti (pdf) (10,20 Mt)

Oikorataosayleiskaava Aarnionperä-Muurlan tähänastinen kaava-aineisto oli nähtävillä 15.6.-14.8.2020. Nähtävilläoloaikana kaavoista sai antaa palautetta ja esittää kysymyksiä.

Laatimisvaihe

Aarnionperä-Muurlan oikorataosayleiskaavaluonnos oli nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten ajalla 12.3.-15.4.2020.

Aarnionperä-Muurla oikorataosayleiskaavaluonnos (pdf) (1,96 Mt)
Luonnosvaiheen asukastilaisuus pidettiin 14.1.2020 klo 17-19:30 Salon kaupungintalolla valtuustosalissa (Tehdaskatu 2,24101 Salo). Tilaisuuden alussa kerrottiin kaikille yhteisesti kaavahankkeesta ja sen etenemisestä, esiteltiin alustava kaavaluonnos ja keskusteltiin yleisesti. Sen jälkeen siirryttiin keskustelemaan karttojen äärelle. Paikalla oli 45 osallistujaa.

Aarnionperä-Muurla luonnosvaiheen asukastilaisuuden esitys (pdf) (4,03 Mt)

Aloitusvaihe

Kaava-alue sijaitsee noin 2,5 kilometriä kaakkoon Salo keskustasta. Suunnittelualue muodostuu Espoo-Salo-oikoradan ratalinjauksesta sekä lähiympäristöistä. Suunnittelualuetta rajaa lännessä Kiskontien ja Mahtinaisentien liittymäalue. Idässä luode-kaakko-suuntainen ja pitkänomainen suunnittelualue rajoittuu Salo 2020 yleiskaavan itärajaan. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 285 ha.

Välin Aarnionperä-Muurla oikorataosayleiskaavaa koskien on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä 25.10.2019 alkaen kaupunkisuunnittelussa Halikon virastotalolla, Hornintie 2-4, koko kaavatyön ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin erikseen kirjallisia kommentteja ajalla 25.10.-25.11.2019. Kirjallisia palautteita ei anneta.

Aarnionperä-Muurla osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (720,97 Kt)

Yhteystiedot

Marjo Saukkonen
Yleiskaava-arkkitehti
02 778 5100
marjo.​saukkonen​@​salo.​fi​