Hyppää sisältöön

Salon yleiskaavallinen ohjelma 2040

Minkälaisessa kaupungissa haluaisit asua 30 vuoden päästä? Miten ihmisten arki mahtaa silloin sujua? Eletäänkö 30 vuoden kuluttua kestävästi ja voivatko asukkaat hyvin? Minkälaista elämää lapsesi ja lapsenlapsesi mahtavat elää? Mihin suuntaan toivoisit Salon kehittyvän? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään yhdessä vastauksia Salon yleiskaavallisessa ohjelmassa. Yleiskaavallinen ohjelmatyö toimii keskustelufoorumina kaupungin tulevaisuudesta. Ohjelmatyötä tehdään aktiivisessa vuorovaikutuksessa asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Tarkoituksena on, että jokaisella on mahdollisuus osallistua oman kaupungin kehittämiseen.

Salossa tehdään koko kaupungin kattavaa yleiskaavallista ohjelmaa (YKO). Parhaillaan laadittavana olevan ohjelman tavoitevuosi on 2040, mutta sen vaikutukset ulottuvat paljon pidemmälle. Jatkossa ohjelmatyö päivittyy ajankohtaisten aiheiden osalta neljän vuoden sykleissä siten, että yleiskaavallinen ohjelma tarkistetaan valtuustokausittain, mikä mahdollistaa riittävän nopean reagoinnin ja varautumisen muuttuviin trendeihin ja ilmiöihin maankäytön suunnittelussa.

Tavoitevaihe

Tavoitevaiheen ensimmäisenä tehtävänä oli laatia työohjelma, joka on suunnitelma siitä, miten työ etenee. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi yleiskaavallisen ohjelman ja sen liitteeksi laaditun lähtötietoselvityksen työohjelman kokouksessaan 29.3.3022 (§ 62).

YKO 2040 Työohjelma (pdf) (1,13 Mt)

YKO 2040 Lähtötietoselvitys (pdf) (14,22 Mt)

Kaupunkikehityslautakunnan hyväksymispäätös 29.3.2022 § 62

Työohjelmaa täydennetään tarvittaessa ohjelmatyön edetessä.

Työohjelman jälkeen vuorossa on tavoitteiden asettaminen yleiskaavalliselle ohjelmalle ja itse ohjelmatyölle. Päättäjät, viranomaistahot ja muut keskeiset yhteistyötahot pohtivat tavoitteita kaupungintalolla järjestettävässä tavoiteseminaarissa. Eri puolella kaupunkia järjestetään syksyllä kuusi tavoitetyöpajaa, joihin kaikki ovat tervetulleita osallistumaan tavoitetyöskentelyyn. Työn tulokset tullaan kokoamaan tavoiteraporttiin, jonka hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Alustavasti on suunniteltu, että työpajoja pidetään seuraavissa paikoissa:
• Salo, Mama´s ravintola
• Halikko, Rikalanmäki
• Suomusjärvi, Lahnajärven taukopaikka
• Muurla, Muurlan lasi
• Perniö, Perniön yhteiskoulu
• Kuusjoki, Kuusjoen koulu

YKO 2040 ESITTELY Tavoitetyöpajat 2022 (pptx)