Hyppää sisältöön

Salon yleiskaavallinen ohjelma 2040

Minkälaisessa kaupungissa haluaisit asua 30 vuoden päästä? Miten ihmisten arki mahtaa silloin sujua? Eletäänkö 30 vuoden kuluttua kestävästi ja voivatko asukkaat hyvin? Minkälaista elämää lapsesi ja lapsenlapsesi mahtavat elää? Mihin suuntaan toivoisit Salon kehittyvän? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään yhdessä vastauksia Salon yleiskaavallisessa ohjelmassa. Yleiskaavallinen ohjelmatyö toimii keskustelufoorumina kaupungin tulevaisuudesta. Ohjelmatyötä tehdään aktiivisessa vuorovaikutuksessa asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Tarkoituksena on, että jokaisella on mahdollisuus osallistua oman kaupungin kehittämiseen.

Salossa tehdään koko kaupungin kattavaa yleiskaavallista ohjelmaa (YKO). Parhaillaan laadittavana olevan ohjelman tavoitevuosi on 2040, mutta sen vaikutukset ulottuvat paljon pidemmälle. Jatkossa ohjelmatyö päivittyy ajankohtaisten aiheiden osalta neljän vuoden sykleissä siten, että yleiskaavallinen ohjelma tarkistetaan valtuustokausittain, mikä mahdollistaa riittävän nopean reagoinnin ja varautumisen muuttuviin trendeihin ja ilmiöihin maankäytön suunnittelussa.

Tavoitevaihe

Tavoitevaiheen ensimmäisenä tehtävänä oli laatia työohjelma, joka on suunnitelma siitä, miten työ etenee. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi yleiskaavallisen ohjelman ja sen liitteeksi laaditun lähtötietoselvityksen työohjelman kokouksessaan 29.3.3022 (§ 62).

YKO 2040 Työohjelma (pdf) (1,13 Mt)

YKO 2040 Lähtötietoselvitys (pdf) (14,22 Mt)

Kaupunkikehityslautakunnan hyväksymispäätös 29.3.2022 § 62

Työohjelmaa täydennetään tarvittaessa ohjelmatyön edetessä.

Työohjelman jälkeen vuorossa oli tavoitteiden asettaminen yleiskaavalliselle ohjelmalle ja itse ohjelmatyölle. Eri puolilla kaupunkia järjestettiin syksyllä 2022 viisi tavoitetyöpajaa, joihin kaikki olivat tervetulleita osallistumaan tavoitetyöskentelyyn. Tavoiteseminaari järjestettiin 6.3.2023 kaupungintalolla, jossa puolestaan päättäjät, viranomaistahot ja muut keskeiset yhteistyötahot pohtivat erilaisia alustavia tavoitteita ohjelman rakennemallivaihtoehtoja varten.

YKO 2040 ESITTELY JA KOOSTE, Tavoitetyöpajat 2022 (pdf) (2,58 Mt)

Tavoiteseminaarin tiivistelmä (pdf) (130,39 Kt)