Hyppää sisältöön

Hähkänän Myllön tontit

Salon kaupunki asettaa varattavaksi 14 asuinpientaloille kaavoitettua tonttia. Tontit sijaitsevat Perttelissä Hähkänän alueella. Iimäentieltä erkanevan uuden asuinalueen tontit tulevat varattavaksi 20.9.2021 klo 8:00 alkaen.

Tontit on rakennettu pääosin kuivalle kangasmetsälle, osa tonteista rajoittuu viereiseen peltoalueeseen. Kaupunki ei ole teettänyt alueella pohjatutkimuksia, vaan niiden tekemisestä vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä.

Tonttiesite Pertteli, Myllö (pdf) (4,63 Mt)

Katso alueen sijainti Salon karttapalvelussa

Asuintontin varaaminen

Varauksen voi tehdä joko varauspalvelun kautta verkossa tai toimittamalla varauslomake kirjaamoon tai Halikon virastotalolle. Varaukset syntyvät varausjärjestyksessä, ennen varausajan alkamista toimitettuja kirjallisia hakemuksia ei huomioida.

Asuintontin varausehdot

1. Varauksen tekijä sitoutuu maksamaan 400 €:n varausmaksun lähetettävän laskun mukaisesti.
2. Varaus on voimassa 6 kk varauspäätöksestä lukien, minkä ajan kuluessa varaajan tulee kirjallisesti ilmoittaa halukkuudesta vuokrata tontti. Mikäli määräaikaan mennessä kirjallista ilmoitusta ei ole vastaanotettu, varaus katsotaan peruuntuneeksi.
3. Suoritettu varausmaksu hyvitetään varaajalle, kun tontti vuokrataan.
4. Jos varaus peruuntuu, varausmaksua ei palauteta varaajalle, paitsi jos peruuntuminen johtuu varaajasta riippumattomasta syystä. Varausmaksua ei palauteta eikä hyvitetä, jos varauksen kohde muuttuu varaajan pyynnöstä. Uudesta varauskohteesta veloitetaan 400 €:n varausmaksu.
5. Varaajalla on hyväksytyn varauspäätöksen jälkeen oikeus tehdä rakennuspaikalla tarvittavia maaperän tutkimuksia koekuopan tai kairauksen avulla, mahdollista puustoa vahingoittamatta.
6. Vuokraajalla on mahdollisuus ostaa tontti omaksi, kun vuokrasopimuksessa määritelty rakentamisvelvoite on täytetty.

Lomakkeet ja varauspalvelu

Tontin varauslomake (pdf) (89,29 Kt)

Vuokrasopimusmalli (pdf) (25,06 Kt)

Varauspalvelun ohje (pdf) (160,61 Kt)

Siirry tonttien varauspalveluun

Lisätiedot

Tonttipalveluinsinööri Mikko Aaltonen, puh. 02 778 5402, mikko.​aaltonen​@​salo.​fi​