Asuminen

Salo on kaupunki ihmisille, jotka arvostavat elämänlaatua. Kaupungissa yhdistyvät maaseutu, merellisyys, puistomaiset kaupunginosat ja vireä keskusta.

Salo tarjoaa edellä käyvää asennetta kestävän kehityksen tiellä. Se on uudenlainen, kasvava viherkaupunki, jossa ymmärretään luonnonvarojen tärkeys hyvinvoinnin perustana.

Salossa elämä on mutkatonta ja luonnollista.

Salossa on mahdollista asua kaupungin keskustassa, taajamissa sekä haja-asutusalueilla. Kaupungissa on useita erilaisia asuinalueita, jotka sijaitsevat monipuolisesti metsässä tai pellolla, meren tai järven rannalla. Kaupungissa on hyvät asumista tukevat peruspalvelut sekä keskustassa että useimmissa aluekeskuksissa ja palvelukylissä. Kaupunki tarjoaa mahdollisuutta sekä asumisoikeus- että vuokra-asuntohin. Vuokra-asuntoja on runsaasti eri puolilla kaupunkia sekä kerros- että rivitaloissa.