Korkotukilainat

Hakija toimittaa korkotukilainan hyväksymistä koskevat hakemukset hankkeen sijaintikuntaan ilman erityistä hakuaikaa. Korkotukilainaan voidaan hakea seuraaviin kohteisiin:
- vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen
- erityisryhmille tarkoitetun palveluasumisen kohteeseen, johon ei haeta investointiavustusta
- sellaisen asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen, josta vuokralainen voi lunastaa asunnon omakseen
- vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen
- vuokra- ja asumisoikeustalojen ja asuntojen hankkimiseen

Lisätietoja edellä mainituista lainoitusmuodoista sekä mm. ARA-talojen purkuavustuksesta sekä takauslainoista vuokrataloille löytyy ARAn verkkosivulta www.ara.fi kohdasta Lainat ja avustukset.

Kunnan on annettava lausunto sille jätetyistä korkotukilainahakemuksista sekä takauslainoista. Ilman kunnan puoltavaa lausuntoa hanke ei voi saada ehdollista varausta ARAlta.

Hakemukset toimitetaan osoitteella: Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti osoitteella: .

Asunto-osakeyhtiöiden perusparantamislainojen valtiontakausta koskevat hakemukset tulee lähettää suoraan ARAlle osoitteella: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, PL 30, 15141 Lahti.

Investointiavustus erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) tukee erityisryhmien vuokra-asumista investointiavustuksilla, joihin liittyy korkotukilainoitus. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten.

Avustusten hakuaika on jatkuva ja hakemukset jätetään hankkeen sijaintikuntaan. Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Hankkeella on oltava kunnan puolto. Kunta lähettää hakemukset lausuntoineen ARAlle käsiteltäväksi ja päätettäväksi.

Lisätietoja löytyy ARAn verkkosivulta www.ara.fi kohdasta Lainat ja avustukset.

Hakemukset toimitetaan osoitteella: Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti osoitteella: .