Oikorataosayleiskaava Suomusjärvi

Aloitusvaihe

Kaava-alue sijaitsee Suomusjärven kirkonkylän pohjois- ja koillispuolella, noin 1,5 - 2 kilometrin päässä Suomusjärven keskustasta. Salon keskustaan on matkaa noin 30 km. Suunnittelualue muodostuu Espoo-Salo-oikoradan ratalinjauksesta ja sen lähiympäristöistä. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa osin Helsingintiehen (seututie 110) ja Turku-Helsinki-moottoritiehen (valtatie 1). Idässä ja lännessä suunnittelualue rajoittuu keskustan pohjoisosan-moottoritien-Lahnajärven osayleiskaavan rajaan. Alueen pinta-ala on noin 432,7 ha.

Suomusjärven oikorataosayleiskaavaa koskien on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä 25.10.2019 alkaen kaupunkisuunnittelussa Halikon virastotalolla, Hornintie 2-4, koko kaavatyön ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa kirjallisia kommentteja ajalla 25.10.-25.11.2019. Mahdolliset kommentit tulee toimittaa Salon kaupunkisuunnitteluun, postiosoite PL 77, 24101 SALO tai .

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf 0,62Mt)