Salon itäinen ohikulkutie kt 52, II vaihe

Aloitusvaihe

Salon kaupunkisuunnittelussa on valmisteltavana asemakaava ja asemakaavan muutos, joka perustuu Salon kaupunginhallituksen 12.2.2019 hyväksymään kaavoituskatsaukseen vuodelle 2019. Kaavatyö otettiin mukaan kaavoituskatsaukseen kaupungin omasta aloitteesta.

Suunnittelualue sijaitsee Salon keskustan koillis- ja itäpuolella noin 1-3,5 kilometrin päässä keskustasta. Suunnittelualue muodostuu Somerontien, maan-tien 110 ja uuden itäisen ohikulkutien (kt 52) linjauksen tiealueista sekä lähiympäristöistä. Suunnittelualuetta rajaavat uuden ohikulkutien linjauksen osalta pohjoisessa valtatien 1 risteysalue, kaakossa/idässä Mahlakankareen asuinalue sekä teollisuusalue, lännessä Palometsän asuinalue ja etelässä Pahkavuoren asuinalue sekä liikerakennusten alue. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 49,7 hehaaria.

Työn tavoitteena on laatia asemakaava ja asemakaavan muutos Salon itäisen ohikulkutien (kt 52) pohjoisen linjauksen alueelle. Itäisen ohikulkutien tavoitteena on läpikulkevan liikenteen ohjaaminen pois Salon keskustan katuverkolta. Tavoitteena on asemakaavojen laatiminen ja muuttaminen pohjoisen linjauksen osalta laaditun kt 52 aluevaraussuunnitelman tavoitteiden mukaisiksi. Liikennealueiden kaavoituksen lisäksi kaavatyössä tutkitaan tieympäristöön liittyviä maankäytön mahdollisuuksia.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. OAS on nähtävillä kaupunkisuunnittelussa (Hornintie 2-4, Halikko) viraston aukioloaikana. Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa Salon kaupunkisuunnitteluun, osoitteeseen PL 77, 24101 SALO tai sähköpostilla .

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf 0.96 Mt)

Kt 52 Kehittämissuunnitelma