Salon itäinen ohikulkutie kt 52, II vaihe

Laatimisvaihe

Koronatilanteesta johtuen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen huhtikuun yleisötilaisuus jouduttiin peruuttamaan. Asemakaavaluonnos on esitelty videotaltiointien avulla.

Kaavaesittely on kaksiosainen. Ensimmäisessä taltioinnissa on esitelty kaavaluonnos, jonka jälkeen osalliset ovat voineet esittää kysymyksiä 22.5.2020 mennessä.

Kt 52 kaavaluonnoksen esittelyvideo 11.5.2020

Toisessa taltioinnissa on vastattu saapuneisiin kysymyksiin.

Kt 52 kaavaluonnoksen toinen videotaltiointi 28.5.2020

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 16.3.-22.4.2020 välisen ajan. Kaava-aineistoon oli mahdollisuus tutustua Halikon virastotalolla (Hornintie 2-4, II krs) ajanvarauksella koronaepidemiasta johtuen.

Kaupunkikehityslautakunta 25.2.2020 § 28

Kaavaluonnos 12.2.2020, etelä (pdf 4.61 Mt)
Kaavaluonnos 12.2.2020, pohjoinen (pdf 4.37 Mt)
Kaavaselostus 12.2.2020, luonnosvaihe (pdf 6.86 Mt)
Rinnakkaistien linjaus ja maankäyttöluonnokset (pdf 8.46 Mt)
Aluevaraussuunnitelma (pdf 5.98 Mt)
Luontoselvitys (pdf 5.55 Mt)

Aloitusvaihe

Salon kaupunkisuunnittelussa on valmisteltavana asemakaava ja asemakaavan muutos, joka perustuu Salon kaupunginhallituksen 12.2.2019 hyväksymään kaavoituskatsaukseen vuodelle 2019. Kaavatyö otettiin mukaan kaavoituskatsaukseen kaupungin omasta aloitteesta.

Suunnittelualue sijaitsee Salon keskustan koillis- ja itäpuolella noin 1-3 kilometrin päässä keskustasta. Suunnittelualue muodostuu Somerontien, maantien 110 ja uuden itäisen ohikulkutien (kt 52) linjauksen tiealueista sekä lähiympäristöistä. Suunnittelualue rajautuu uuden ohikulkutien linjauksen osalta pohjoisessa Somerontien tie-alueeseen ja Myllyojaan, kaakossa/idässä Mahlakankareen asuinalueeseen sekä teollisuusalueeseen, lännessä Palometsän asuinalueeseen ja etelässä Pahkavuoren asuinalueeseen sekä liikerakennusten alueeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 47 hehtaaria.

Työn tavoitteena on laatia asemakaava ja asemakaavan muutos Salon itäisen ohikulkutien (kt 52) pohjoisen linjauksen alueelle. Itäisen ohikulkutien tavoitteena on läpikulkevan liikenteen ohjaaminen pois Salon keskustan katuverkolta. Tavoitteena on asemakaavojen laatiminen ja muuttaminen pohjoisen linjauksen osalta laaditun kt 52 aluevaraussuunnitelman tavoitteiden mukaisiksi. Liikennealueiden kaavoituksen lisäksi kaavatyössä tutkitaan tieympäristöön liittyviä maankäytön mahdollisuuksia.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. OAS on nähtävillä kaupunkisuunnittelussa (Hornintie 2-4, Halikko) viraston aukioloaikana. Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa Salon kaupunkisuunnitteluun, osoitteeseen PL 77, 24101 SALO tai sähköpostilla .

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark. 12.2.2020 (pdf 0.96 Mt)

Kt 52 Kehittämissuunnitelma