Vesilaitostietoa

Salon vedenhankinta perustuu alueen pohjavesien käyttöön. Salossa on käytössä kolmisenkymmentä pohjavedenottamoa, joista vesi pumpataan kulutukseen. Talousveden laatu täyttää Euroopan Unioinin direktiiviin perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (Nro 461/ 2000) määräykset.

Vedenkäsittely

Salon pohjaveden laatu on hyvä ilman käsittelyjä, mutta syövyttävyyden esiintymisestä johtuen vesi käsitellään. Veden käsittelymenetelminä käytetään pH-arvon säätöä riippuen vedessä esiintyvistä haitoista. Veden hygieenisen laadun varmistamiseksi vedenottamoilla on käytössä UV- desinfiointi ja varaus kloorin käyttöön.

Veden laatu

Salossa veteen ei lisätä desinfiointikemikaaleja. Veden pH-arvo säädetään natriumhydroksidin avulla materiaalien syöpymisen estämiseksi. Säätö voi joillain alueilla aiheuttaa kalkkimaista kerrostumaa mm. hanojen pinnoille.

Vesi on Salossa pääosin pehmeää. Poikkeuksena on vanhan kaupungin alueen länsipuoli (Mariankadun-Perniöntien länsipuoli), jossa vesi on kovaa.

Tonttijohto

Tonttijohtoon luetaan satula, taloventtiili jatkokaroineen, tonttivesijohto ja mittariventtiilit. Näiden kunnossapito kuuluu kiinteistölle. Vesimittari on kaupungin omaisuutta. Mittaria ei saa irroittaa ilman pätevaa syytä. Laitteet tulee suojata jäätymiseltä.

tonttijohto kopio.jpg