Luonto-, vesi- ja viheralueet

Salon luonto ja ympäristö on monipuolista johtuen vaihtelevasta topografiasta ja maisemarakenteesta sekä suotuisasta ilmastosta. Tarjolla on lehtoja, kalliomäkiä, hiekkaisia harjualueita, merenrantaa, saaristoa ja ihmistoiminnan muokkaamaa luontoa kulttuurimaisemassa. Vesistöjen runsaus antaa ympäristölle oman leimansa heijastuen mm. vapaa-ajan asuntojen suurena määränä. Rakennettu ympäristö on vaihtelevan ikäistä, useasti kulttuurihistoriallisesti arvokasta, jakautuen tiiviisiin taajamiin ja väljään maaseutuun.