Kasvihuonekaasujen päästöseuranta

Reaaliaikaisen päästöseurannan navigointiohje: Klikkaamalla kuvan vasemmassa alalaidassa olevaa tekstiä Tietoa CO2-raportista avautuu ikkuna, josta edelleen oikeassa alalaidassa olevaa tekstiä www.co2-raportti.fi klikkaamalla avautuu kartta koko Suomen päästöistä. Kartta aktivoituu hiiren osoittimella. Klikkaa haluamaasi lääniä ja oikealle ilmestyy diagrammina ko. alueen päästötiedot. Diagrammia klikkaamalla saat suuremman kuvan selityksineen. Voit edetä kartalla läänikohtaisesta tiedosta maakuntiin ja kuntiin.

Salo on mukana kuntien ilmastokampanjassa, jonka tarkoitus on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tämän CO2-päästöraportin tavoitteena on tuottaa kaupungille tietoa kasvihuonekaasupäästöistä sekä aktivoida asukkaita vähentämään omasta toiminnastaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

Viikkotilasto koostuu viidestä osasta:

  • kuluttajien sähkön kulutus
  • lämmitys
  • tieliikenne
  • maatalous
  • jätehuolto

Viikkotilastossa eivät ole mukana teollisuuden energiankulutus eivätkä prosessipäästöt.

Viikkotilastossa ovat mukana tärkeimmät ilmastoa lämmittävät kaasut

  • hiilidioksidi (CO2)
  • metaani (CH4)
  • dityppioksidi (N2O)

Metaanin ja dityppioksidin päästöt voidaan yhteismitallistaa hiilidioksidipäästöiksi käyttäen niin kutsuttua lämmitysvaikutuskerrointa. 1 kg metaania vastaa lämmitysvaikutukseltaan 21 kg hiilidioksidia ja 1 kg dityppioksidi vastaa 310 kg hiilidioksidia. Viikkotilastossa päästöt ilmaistaan CO2-ekvivalentteina, mikä tarkoittaa, että metaani- ja dityppioksidipäästöjen ilmastovaikutus on yhteismitallistettu vastaamaan hiilidioksidipäästöjä.