Hyppää sisältöön
Kaupunki ja päätöksenteko

Kuntavaaleissa äänestäminen kotona

Kuka saa äänestää ennakkoon kotona?

Äänioikeutettu henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, jos hänen kykynsä liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Äänioikeusrekisteriin merkityn kotikunnan tulee olla kummankin osalta Salo.

Kuinka kotiäänestykseen ilmoittaudutaan?

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 6.4.2021 klo 16 mennessä keskusvaalilautakunnalle.

Ilmoittautumisen kotiäänestykseen voi tehdä

  • puhelimitse soittamalla Salon kaupungin vaihteeseen (02) 7781.
  • kirjallisesti lähettämällä täytetty kotiäänestyslomake osoitteeseen Salon kaupungin keskusvaalilautakunta, Tehdaskatu 2, 24100 Salo.

Kotiäänestyslomake (pdf) (130,16 Kt)

Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita, jos jokin tietty ajankohta ei ole kotiäänestykselle sovelias (esimerkiksi kotihoito käy aina johonkin tiettyyn kellonaikaan).

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Ilmoituslomakkeita saa tarvittaessa myös Salon kaupungintalon infopisteestä ja Halikon, Perniön, Perttelin, Kiskon, Kiikalan, Kuusjoen, Muurlan, Suomusjärven ja Särkisalon monipalvelupisteistä sekä keskusvaalilautakunnalta.

Milloin kotiäänestys toimitetaan?

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestyspäivänä (7.4.–13.4.2021) klo 9–20 välillä. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luokse.

Yleistä tietoa kotona äänestämisestä Vaalit.fi -sivustolla

Yhteystiedot

Keskusvaalilautakunta
Tehdaskatu 2
24100 Salo
keskusvaalilautakunta@salo.fi

Keskusvaalilautakunnan
sihteeri
Kaupunginlakimies
Jari Niemelä
02 778 2059, 0400 133 213

Keskusvaalilautakunnan
puheenjohtaja
Jari J. Laiho

Kuntavaalit Salossa

Ehdokaslistojen yhdistelmä
Ennakkoäänestys
Äänestäminen kotona
Äänestäminen laitoksissa
Äänestäminen vaalipäivänä
Ulkomainonta