Hyppää sisältöön

Maahanmuuttajalle

Salossa maahanmuuttajille on tarjolla ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseen, työllistymiseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Maahanmuuttajat saavat ensisijaisesti tietoa ja ohjausta sosiaalityön palveluiden maahanmuuttajayksiköstä. Salon TE-toimistossa työskentelee yksi maahanmuuttajien ohjaamiseen erikoistunut työvoimaneuvoja, joka neuvoo erityisesti työllistymiseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa.

Maahanmuuttajalle voidaan laatia esimerkiksi alkukartoitus, jossa selvitetään osaamista ja elämäntilannetta ja niiden mukaista koulutustarvetta sekä tarvetta kotoutumissuunnitelmaan. Yksilölliseen kotoutumissuunnitelmaan sisältyy yleensä suomen kielen opiskelua ja tarvittessa myös muita palveluita.

Lisätietoja kotoutumissuunnitelmasta saatte maahanmuuttajayksiköltä tai Salon TE-toimistolta.

For immigrants

In Salo, guidance and counseling is available for immigrants in matters related to integration, employment and education. Immigrants primarily receive information and guidance from the immigrant unit of social work services. In Salo’s TE Office, there is an employment counselor who specializes in guiding immigrants, who advises especially on matters related to employment and education.

For example, an initial survey can be prepared for the immigrant, which explains the skills and life situation and the corresponding educational need, as well as the need for an integration plan. The individual integration plan usually includes studying the Finnish language and, if necessary, also other services.

You can get more information about the integration plan from the immigration unit or the TE office in Salo.

Maahanmuuttajapalvelut – ohjaus ja neuvonta

Maahanmuuttajapalveluista annetaan tietoa ja neuvontaa maahanmuuttoon, kotoutumispalveluihin ja toimeentulotukiturvaan liittyvissä asioissa. Yksikkö tarjoaa maahanmuuttajille myös palveluohjausta arkisten asioiden hoitamiseen.

Maahanmuuttajapalveluiden päivystävä infopiste toimii virka-aikana ilman ajanvarausta sosiaalityön palveluiden tiloissa (Tehdaskatu 2, 24100 Salo) ma – pe klo 9.00 – 11.00 ja klo 12.00 jälkeen ajanvarauksella. Aika asiakastapaamisiin varataan maahanmuuttajapalveluiden päivystävästä infopisteestä sekä sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan lähettämillä kutsukirjeillä.

Immigrant services – guidance and counseling

Immigrant services provide information and advice on matters related to immigration, integration services and income support security. The unit also offers immigrants service guidance for handling everyday matters.

The Immigrant Services’ on-call information point operates during office hours without an appointment in the premises of the social work services (Tehdaskatu 2, 24100 Salo) Mon – Fri from 9:00 a.m. to 11:00 a.m. and after 12:00 p.m. by appointment. Time for client meetings is booked at the immigration services’ on-call information desk and with invitation letters sent by the social worker and social counselor.

HelppoSalo – neuvontapiste maahanmuuttajille

HelppoSalo – neuvontapisteessä (Tehdaskatu 2, 1. krs.) annetaan apua muun muassa työelämään, asumiseen, koulutukseen sekä asiakirjojen ja lomakkeiden täyttämiseen liittyvissä asioissa.

Neuvontapisteessä palvellaan suomeksi, venäjäksi, englanniksi ja japaniksi. Tarvittaessa neuvontapisteessä palvellaan myös muilla kielillä tulkin välityksellä.

Lisätietoja HelppoSalo -neuvontapisteestä. 

HelppoSalo support service for immigrants

HelppoSalo (Tehdaskatu 2, 1 st floor) offers guidances and services for immigrants helping such as those issues below in different languages whenever you need.

  • Work life/ employment etc.
  • Family life/ housing etc.
  • Education
  • Filling out various applications (Kela, Migri, and so on).
  • Gathering information for you needs
  • Residence permit and citizenship issues
  • We offer our service in Finnish, English, Russian and Japanise.
  • However, there is a possibility to arrange a translator in your own language if necessary.

We offer our service in Finnish, English, Russian and Japanise.
However, there is a possibility to arrange a translator in your own language if necessary.

More information, opening hours and contact number – HelppoSalo.