Hyppää sisältöön

Maahanmuuttajalle

For immigrants

Salossa maahanmuuttajille on tarjolla ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseen, työllistymiseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Maahanmuuttajat saavat ensisijaisesti tietoa ja ohjausta sosiaalityön palveluiden maahanmuuttajayksiköstä. Salon TE-toimistossa työskentelee yksi maahanmuuttajien ohjaamiseen erikoistunut työvoimaneuvoja, joka neuvoo erityisesti työllistymiseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa.

Maahanmuuttajalle voidaan laatia esimerkiksi alkukartoitus, jossa selvitetään osaamista ja elämäntilannetta ja niiden mukaista koulutustarvetta sekä tarvetta kotoutumissuunnitelmaan. Yksilölliseen kotoutumissuunnitelmaan sisältyy yleensä suomen kielen opiskelua ja tarvittessa myös muita palveluita.

Lisätietoja kotoutumissuunnitelmasta saatte maahanmuuttajayksiköltä tai Salon TE-toimistolta.

Maahanmuuttajapalvelut – ohjaus ja neuvonta

Maahanmuuttajapalveluista annetaan tietoa ja neuvontaa maahanmuuttoon, kotoutumispalveluihin ja toimeentulotukiturvaan liittyvissä asioissa. Yksikkö tarjoaa maahanmuuttajille myös palveluohjausta arkisten asioiden hoitamiseen.

Maahanmuuttajapalveluiden päivystävä infopiste toimii virka-aikana ilman ajanvarausta sosiaalityön palveluiden tiloissa (Tehdaskatu 2, 24100 Salo) ma – pe klo 9.00 – 11.00 ja klo 12.00 jälkeen ajanvarauksella. Aika asiakastapaamisiin varataan maahanmuuttajapalveluiden päivystävästä infopisteestä sekä sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan lähettämillä kutsukirjeillä.

HelppoSalo – neuvontapiste maahanmuuttajille, support service for immigrants