Hyppää sisältöön

Strategia ja kärkihankkeet

Suomessa kuntalaki edellyttää, että joka kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.

Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi Salon kaupunkistrategian 2026 (1,06 Mt) huhtikuussa 2018. Strategia on laadittu kahden valtuustokauden ajaksi, mutta lain mukaan se tulee tarkistaa vähintään kerran valtuustokauden aikana.

Strategian päivitys

Strategian päivitys on tällä hetkellä käynnissä. Touko – kesäkuussa kaupunki järjestää asukkaille ja sidosryhmille strategiatyöpajoja, joissa kerätään aineistoa strategian jatkotyöstöä varten. Ennen strategiapajoja strategia-aineistoa on kerätty esimerkiksi valtuustoseminaareissa. Kesälomien jälkeen tulevaa strategiaa käsitellään muun muassa lautakunnissa. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy päivitetyn strategian joulukuussa 2022.

Strategiatalo

Voimassa olevan kaupunkistrategian keskeinen sisältö on kuvattu strategiatalona, jonka kivijalassa ovat kaupungin perustehtävän ja arvojen lisäksi hyvä johtaminen ja kestävä talous. Strategiatalon keskellä on kaupungin visio, jota kiertää jatkuvan parantamisen, yhdessä tekemisen ja luottamuksen kehä.

Talossa on neljä pilaria; sujuvat prosessit, aktiivinen yrittäjyys, luova edelläkävijä ja osaava henkilöstö, jotka ovat strategian painopistealueita. Painopistealueiden vieressä ovat strategiaa toteuttavat kärkihankkeet. Talon kattona ovat kaupungin strategiset tavoitteet.

Salon kaupungin strategiatalo

Kaupunkistrategiaan kirjattu keskeinen periaate on toiminnan jatkuva kehittäminen. Sillä tarkoitetaan sekä arjessa tehtävää päivittäistä kehittämistyötä että erilaisten hankkeiden, ohjelmien ja verkostojen kautta toteutettavia laajempia kehittämiskokonaisuuksia.