Rekisteriselosteet

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016) on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen.

Asetus ottaa kantaa henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn ja kertoo milloin, miten ja kenen toimesta henkilötietoja saa käsitellä.

Kukin virasto tai laitos vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Salon kaupungin ylläpitämien rekisterien selosteet

Hallintopalvelut

Henkilöstö- ja talouspalvelut

Kaupunkikehityspalvelut

Lasten ja nuorten palvelut

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Sisäinen tarkastus

Sosiaalipalvelut

Terveyspalvelut

Vanhuspalvelut

Vapaa-ajan palvelut

Liikelaitos Salon Vesi

Salon kaupungin palveluntuottajien ylläpitämien rekisterien selosteet