Keskusvaalilautakunta

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet, on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Kaupunginvaltuusto valitsi keskusvaalilautakunnan toimikaudeksi 2017-2021.

Lautakunnan puheenjohtajisto

Laiho Jari J., puheenjohtaja (KESK)
Tuominen Liisa, varapuheenjohtaja (KOK)

Lautakunnan jäsenet

Etelä Toni (VIHR)
Leivonen Keijo (PS)
Suominen Satu (SDP)

Lautakunnan varajäsenet

Rauäng Jouni, 1. varajäsen
Pohjola Timo, 2. varajäsen
Solin Jessica, 3. varajäsen
Suominen Voitto, 4. varajäsen
Lamnaouer Nina, 5. varajäsen