Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston pöytäkirjat

Toimintasääntö

Esite

Salon kaupungin vanhusneuvosto toimii salolaisten vanhusten edunvalvojana kunnallisessa päätöksenteossa. Vanhusneuvosto tuo kaupungin palveluihin ja kaupunkisuunnitteluun ikääntyvien salolaisten näkökulman.

Vanhusneuvoston kokoonpano ja kokoontuminen

Vanhusneuvostoon kuuluu 10 jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä 10 valitaan keskusliittoihin kuuluvista rekisteröidyistä eläkeläisjärjestöistä ja Veteraaniasian neuvottelukunnasta tasapuolisuus huomioiden. Kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvoston varajäsenineen seuraavasti:

  • 10 jäsentä (2 jäsentä kustakin järjestöstä)
  • 1 sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja
  • 2 kaupungin viranhaltijaa

Vanhusneuvosto kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa.

Vähintään kerran vuodessa vanhusneuvosto kutsuu eri yhteistyötahoja, kuten vanhus- ja eläkeläisjärjestöt sekä kaupungin toimialojen edustajat yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen, jossa käsitellään ajankohtaisia vanhuspoliittisia asioita ja mahdollisia esityksiä kaupungin hallinnolle.

Salon kaupungin vanhusneuvosto 2017-2021

Neuvoston jäsenet

Salon kaupungin edustaja
Marita Päivärinne

Sihteeri
Minna Lähdemaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta edustaja
Sanna Merikallio-Tepponen

Salon alueen eläkeliitto ry
Jari J Laiho
Leena Oksanen

Salon alueen eläkeläiset ry
Raili Suontausta
Sirpa Koski

Salon eläkkeensaajat ry
Sirpa Kallio
Pekka Lintunen

Salon kansalliset seniorit ry
Raili Heikinheimo
Heikki Lange


Salon veteraaniyhdistykset

Kari Virtanen
Risto Hellström