Salon kaupunkistrategia 2026

Kaupunki aloitti alkusyksystä 2017 strategiatyön Innostu Salosta -verkkokyselyllä, joka suunnattiin niin asukkaille, henkilöstölle kuin muillekin sidosryhmille. Kyselystä saatiin arvokasta aineistoa strategiatyön perustaksi, ja työ jatkui syksyn ja talven ajan muun muassa työpajoissa ja valtuustoseminaarissa. Helmikuussa järjestettiin myös kolme kuntalaiskuulemista tulevaisuuden Saloon liittyen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian 16.4.2018.

Salon kaupunkistrategia 2026 - Esite

Kärkihankkeet

Salon kaupunkistrategian kärkihankkeet

Strategian painopistealueet

Sujuvat prosessit

Kaupunki toimii asiakaslähtöisesti ja saumattomasti, tarjoten asiakkaille oikea-aikaisia palveluita. Asiakkaalla on ensimmäisellä kontaktilla käytössään laaja osaajaverkko, ja ensimmäiseen kontaktiin panostetaan. Kehitetään erityisesti palveluiden rajapintoja, jotta palvelu ei katkeaisi niissä kohdissa. Palvelut suunnitellaan asiakaslähtöisesti ja ulkoisia sekä sisäisiä prosesseja kehitetään suunnitelmallisesti, asiakaslähtöisesti.

Aktiivinen yrittäjyys

Kaupungin tavoite on olla Suomen yrittäjäystävällisin kunta. Salo on yli 5000 yrityksellään yksi Suomen yritystiheimmistä kaupungeista ja uusia yrityksiä syntyy jatkuvasti. Olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset ja kasvun mahdollisuudet ovat hyvät. Kaupungin elinvoimapalvelut tarjoavat asiakkaille laadukasta ja sujuvaa, yhden luukun periaatteella toimivaa palvelua. Kaupunki toimii kiinnostavana yhteistyö- ja tuotekehityskumppanina yrityksille.

Luova edelläkävijä

Kaikessa toiminnassa kannustetaan luovuuteen ja rohkeuteen; niin kaupungin sisäisissä toiminnoissa kuin yhteistyössä ulkoisten toimijoiden kanssa. Luovuus näkyy muun muassa monipuolisissa tuotekehityskumppanuuksissa, ketterässä lean-toiminnassa, start up -tyyppisessä ajattelutavassa ja henkilöstön ideointikanavien tehokkaassa käytössä.

Osaava henkilöstö

Osaava henkilöstö on hyvän johtamisen vastinpari. Osaava henkilöstö mahdollistaa hyvän johtajuuden ja hyvä johtajuus mahdollistaa henkilöstön osaamisen. Salolaisella osaamisella tarkoitetaan ammatillisen osaamisen lisäksi sitoutumista työhön ja työnantajaan, halua ja kykyä rakentavaan vuorovaikutukseen sekä aktiivista ja kehitysmyönteistä työotetta.