Talousarviot ja -suunnitelmat

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 3.12.2018 hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 sekä investointiohjelman 2019-2023

Talousarvio 2019, taloussuunnitelma 2019-2021 sekä investointiohjelma 2019-2023.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 27.11.2017 hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelman vuosille 2018-2020 sekä investointiohjelman 2018-2021.

Talousarvio 2018, taloussuunnitelma 2018-2020 sekä investointiohjelma 2018-2021