Liikennepalvelut

Joukkoliikenne

Salon kaupungin ostoliikenteen aikataulut löytyvät Matkahuollon lippupalvelusta sekä Googlen reittipalvelusta. Käytössä ovat Matkahuollon valtakunnalliset lipputuotteet ja Salon kaupunkikehityslautakunnan vahvistama kilometriperusteinen taksasto.

Aikatauluissa merkityt "M-P" -vuorot ajetaan myös koulujen loma-aikana maanantaista perjantaihin.Osa ostoliikenteen vuoroista jatketaan koulupäivinä Kirjolankadulle Hermannin koulun siirryttyä väliaikaisesti entisen ammattikorkeakoulun tiloihin. Lisätietoja liityntäyhteyksistä aikataulut-välilehdeltä.

Koulukuljetukset

Kaupungin kustantaman lakisääteisen koulukuljetuksen voi saada joko matkan perusteella, ilman erillistä hakemusta tai muista syistä erikseen anomalla. Koulukuljetuskriteereissä on määriteltynä, minkä perusteella maksutonta koulukuljetusta on mahdollista anoa. Myös esikoululaisilla on oikeus saada kuljetus esikoulumatkoihin samoin kriteerein kuin 1-2. luokkalaisten. Esiopetuskuljetus myönnetään ainoastaan anomuksen perusteella.

Palveluliikenne

Turvatakseen kuntalaisille mahdollisuuden viikoittaisiin asiointimatkoihin, kaupunki järjestää ympäri vuoden palveluliikennettä. Palveluliikenne on kaikkien kuntalaisten ja kesäasukkaiden käytössä.


Joukkoliikenne - Tiedotteet

  • Salon joukkoliikenne uudistuu (18.4.)Salon kaupunki ottaa käyttöön Waltti-matkalippujärjestelmän, jonka myötä tähän asti käytössä olleet

Koulukuljetukset - Tiedotteet