Musiikkiopisto tiedottaa

Salon musiiikiopiston logo

Lukuvuoden 2019-2020 työ- ja loma-ajat

8.8. suunnittelua, ei opetusta
9.8. suunnittelua, ilmoittautuminen luuvuodelle, ei opetusta
12.8. opetus alkaa
5.9.muun työn päivä, ei opetusta
14.-18.10. syysloma
6.12. itsenäisyyspäivä
10.12. opintosuorituspäivä, ei opetusta
21.12.-6.1. joululoma

Muun työn päivien ajankohdat suunnitellaan opettajakokouksessa lukuvuoden aikana. Muun työn päivinä ei ole opetusta.


7.1.opetus alkaa
20.1. muun työn päivä, ei opetusta
29.1. muun työn päivä, ei opetusta

17.-21.2. talviloma
4.4. muun työn päivä, avoimet ovet

10.-13.4. pääsiäinen
29.-30.4. pääsykokeet, ei opetusta
1.5. vapunpäivä
12.5 opintosuorituspäivä, ei opetusta

13.5. muun työn päivä, ei opetusta

21.5. helatorstai

Kevätlukukauden muun työn päivien ajankohdat suunnitellaan opettajakokouksessa lukuvuoden aikana. Muun työn päivinä ei ole opetusta.Musiikkiopiston opintomaksut nousevat 1.1.2020 alkaen, katso kohta oppilaana musiikkiopistossa!


Lukuvuoden työ- ja loma-ajat, oppituntien ajankohdat ja niiden sopiminen

Musiikkiopiston lukuvuoden työ- ja loma-ajat noudattavat pääosin Salon peruskoulun ja lukion työ- ja loma-aikoja.
Opetusta on 35 viikkoa ja muuta työtä (esim. opintosuoritus-, pääsykoe-, koulutus- ja kehittämispäiviä) enintään kolme viikkoa. Muun työn päivinä ei ole opetusta.
Musiikkiopistossa opetusta annetaan viikoittain lukujärjestyksen mukaisesti. Musiikin perusteiden (teoria-säveltapailu) ja yhteismusiikkituntien ajankohdat on etukäteen suunniteltu, ja tuntien ajankohdat löytää ilmoittautumispäivänä ilmoitustaululta. Soitonopetuksen lukujärjestys laaditaan ilmoittautumispäivänä sopimalla viikottaisen soittotunnin ajankohta soitonopettajan kanssa. Ennen soittotunnin sopimista oppilaan tulee tarkistaa musiikin perusteiden ja yhteismusiikkitunnin ajankohta ja miettiä valmiiksi esim. kolme ehdotusta soittotunnin ajankohdaksi. Soitonopettaja sopii soittotunnin ensin keskustasta kauempana asuvien oppilaiden kanssa, esim. Perniö, Särkisalo, Suomusjärvi, Kisko, Kiikala. Tällöin pyritään huomioimaan myös sisarusten toiveet saada tunnit samoille päiville. Tuntiopettajat voivat sopia soittotunnin ajankohdan edellisestä poiketen puhelimitse, jolloin oppilas saa musiikin perusteiden ajan soitonopettajalta. Alaikäisen oppilaan huoltajaa kehotetaan olemaan ilmoittautumisessa mukana. Tarvittaessa teoria-säveltapailun ryhmää voi vaihtaa sopimalla asiasta teoriaopettajan kanssa.

Ilmoittautuminen lukuvuoden alussa opetukseen soitonopettajan luokassa

Opettaja sopii soitto-laulutunnin ajankohdan ensin kaukana asuvien oppilaiden kanssa, esim Perniö, Särkisalo, Suomusjärvi, Kiikala, Kisko, Kuusjoki

Ennen soittotunnin sopimista oppilas

  • tarkistaa ilmoitustaululta oman musiikin perusteiden ja yhteismusiikkitunnin ajankohdan
  • miettii valmiiksi kolme vaihtoehtoa soittotunnin ajankohdaksi