Musiikkileikkikoulu

Yleistä

Musiikkileikkikoulussa lapset tutustuvat musiikkiin kokonaisvaltaisesti elämysten ja kokemisen kautta. Musiikin tekemisestä ja sen tuomasta ilosta saadaan nauttia yhdessä. Tavoitteena on herättää lapsessa myönteinen asenne ja kiinnostus musiikkiin, kehittää lapsen musiikillista ilmaisutaitoa sekä tiedollisia ja sosiaalisia valmiuksia. Musiikkileikkikoulu antaa hyvän perustan mahdollisille tuleville perustason soitto- ym. opinnoille.

Salon musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Musiikkiopistossa saa musiikkileikkikouluopetusta tehtävään koulutetuilta ja ammattitaitoisilta opettajilta. Opettajilla on ammattikorkeakoulussa tai konservatoriossa varhaisiän musiikkikasvatuslinjalla suoritettu varhaisiän musiikkipedagogin/musiikkileikkikoulun opettajan koulutus.

Muskaritunnit pidetään musiikkiopiston Kirjastotalon toimipisteessä, os. Vilhonkatu 2. Musiikkileikkikoulun lukukausimaksu on 110 e / lukukausi ja tunnin kesto joko 45 min. (alle 3-vuotiaat) tai 60 min. (yli 3-vuotiaat). Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa.

muskari ukuleletaitajat.jpgmuskari rumpalit.jpg

Musiikkileikkikouluun ilmoittautuminen lukuvuodelle 2019-2020

Jatkavat oppilaat

Kuluneena lukuvuonna 2018-2019 musiikkileikkikoulua käyneet lapset ja heidän sisaruksensa jatkoilmoittautuvat lukuvuoden 2019-2020 ryhmiin palauttamalla ilmoittautumislomakkeen omalle opettajalleen ja heille varataan ryhmiin paikat. Jatkavat oppilaat saavat vahvistuksen paikasta sähköpostiin viimeistään elokuun alussa.

Uudet oppilaat

Uusien musiikkileikkikoululaisten ilmoittautuminen tapahtuu perjantaina 9.8.2019 klo 16.00-20.00 muskariluokassa, musiikkiopiston Kirjastotalon toimipisteessä, Vilhonkatu 2. Käynti Vilhonkadulta samasta ovesta kuin yläkerran Hilkansaliin ja Voimalaan - muskariluokka löytyy alakerrasta. Tule ilmoittautumaan ja samalla tapaamaan opettajaa ja tutustumaan tiloihimme!

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Täysiin ryhmiin voi ilmoittautua varasijalle.

Tuntien sisällöistä, ikäryhmistä jne.saa tarvittaessa lisätietoa opettajalta. Varsinainen ilmoittautuminen tapahtuu paikan päällä. Ilmoittautumispäivän 9.8.2019 jälkeen vapaita paikkoja voi tiedustella myös puhelimitse ja sähköpostitse: , 040-5310974.

Lukujärjestys 2019-2020

opettajat:

Sirpa Liinakari

Maritta Saira (harmonikkaryhmät)

maanantai

17.00-17.45 harmonikkaryhmä n. 5-6-v.

16.45-17.30 viuluryhmä I (ryhmään ei oteta uusia)

17.30-18.15 viuluryhmä II (ryhmään ei oteta uusia)

18.15-19.00 viuluryhmä III (ryhmään ei oteta uusia)

tiistai

16.00-16.45 harmonikkaryhmä n. 5-6-v.

16.45-17.45 4-5-vuotiaat täynnä

17.45-18.45 ukulele alkava n. 6-7-v. täynnä

18.45-19.45 soitinkaruselli n. 5-6-v.

keskiviikko

16.15-17.00 1-2-vuotiaat

17.00-17.45 2-3-vuotiaat

17.45-18.45 3-4-vuotiaat täynnä

18.45-19.45 soitinkaruselli n. 5-6-v.

torstai

17.00-18.00 4-5-vuotiaat täynnä

18.00-18.45 2-3-vuotiaat

perjantai

11.45-12.30 vauvat 3-8 kk

17.00-18.00 ukulele jatkava, useamman vuoden soittaneet (ryhmään ei oteta uusia)

Ohjeita ilmoittautumiseen

Muskarissa on tarjolla ryhmiä vauvaikäisistä kouluikäisiin asti; vauvat, 1-2-, 2-3-, 3-4-, 4-5- vuotiaat sekä ns. soittoryhmät 5-7 vuoden iästä ylöspäin.

Vauvaryhmät on tarkoitettu vauvoille 3 kk:n iästä ylöspäin.Vuoden ikää lähestyvät lapset voivat hyvin tulla jo 1-2-vuotiaiden ryhmäänkin.

Virallinen ohjeistus on, että lapsen tulisi täyttää ko. ryhmän ikä lokakuun loppuun mennessä, asiassa ollaan kuitenkin käytännössä hyvin joustavia. Mikäli sopivan ryhmän valinta iän tai jonkin muun seikan vuoksi askarruttaa, kysy rohkeasti opettajalta neuvoa.
Alle 3-vuotiaiden ryhmissä lapsi osallistuu tuntiin vanhemman tai jonkun muun tutun aikuisen kanssa, yli 3-vuotiaat ovat tunnilla ilman vanhempia.

Ikärajoista pidetään mm. pedagogisista syistä johtuen suhteellisen tarkkaan kiinni.

Tuntien sisältö

Kaiken ikäisten lasten tunnit sisältävät laulamista, loruilua, musiikkiliikuntaa, musiikin kuuntelua, tanssimista ja soittamista. Vanhempi-lapsi-ryhmissä sekä 3-4- & 4-5-vuotiaiden ryhmissä soitetaan enimmäkseen muskarin ns. "perussoittimia" - rumpuja, laattasoittimia, rytmisoittimia (esim. marakassit, kapulat, kulkuset). Eri työtavoin koetaan musisoimisen iloa, laajennetaan laulu- ja loruvarastoa sekä tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin kuten vaikkapa hidas - nopea tai hiljaa - voimakkaasti. 4-5-vuotiaiden ryhmissä harjoitellaan myös rytmisymbolien alkeita.

Soittoryhmät - soitinkaruselli ja ukulele - on tarkoitettu lapsille 5-6 vuoden iästä alkaen (ukulele sopii hyvin myös kouluikäisille).Niissä keskitytään edellä mainittujen sisältöjen lisäksi jonkin tietyn soittimen perustaitojen opettelemiseen. Ryhmissä tutustutaan soitinkohtaisesti sovellettuna myös nuotinluvun alkeisiin. Ukuleleryhmissä oppilaiden tulee hankkia oma soitin.

Soitinkarusellissa tutustutaan lukuvuoden aikan useisiin soittimiin; ukuleleen, 5-kieliseen kanteleeseen, ksylofoneihin, rumpuihin jne. Soitinkarusellissa käytetään musiikkiopiston soittimia.