Hyppää sisältöön

Valvonta

Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen. Salon asukkaille tarjottavat palvelut ja toimipisteet säilyvät ennallaan, mutta näiden sivujen sisältöä ei enää päivitetä. Ajankohtaisin tieto löytyy osoitteesta varha.fi.

Katso ajankohtaisin tieto täältä

Teemme monialaista yhteistyötä yritysten ja palveluntuottajien kanssa ja valvontaan liittyvissä asioissa tärkeinä yhteistyötahoina ovat Valvira ja aluehallintovirasto.

Kunnalla on viimesijainen vastuu toimintansa lainmukaisuuden ja asianmukaisuuden seurannasta ja valvonnasta. Valvontavastuu koskee kaikkea kunnan järjestämisvastuulla olevaa toimintaa. Kunta voi toteuttaa seurantaa ja valvontaa parhaiten tehokkaalla ja asianmukaisella riskienhallinnalla ja omavalvonnalla.

Mikäli palvelua saava asiakas tai hänen lähiomaisensa ovat tyytymättömiä palvelutuotantoyksikössä annettuun palveluun, voi hän ilmaista tyytymättömyytensä usealla tavalla:
• Suora yhteydenotto hoitavaan henkilöön.
• Yhteydenotto toimintayksikön hoitavan henkilön esimieheen.
• Yhteydenotto potilas– tai sosiaaliasiamieheen.
• Kirjallinen muistutus toimintayksikön vastuulliselle henkilölle.
• Yhteydenotto kaupungin valvontatyöryhmään: Valvontatiimi@salo.fi
• Yhteydenotto ja/tai kantelu Lounais-Suomen aluehallintoviranomaiseen.

Yksityisten palveluntuottajien omavalvontasuunnitelmat löytyvät palveluntuottajan nettisivuilta.