Avustukset

Sosiaali- ja terveystoimen avustukset

Yleisavustusten hakuaika on päättynyt 29.3.2019.
Avusten jakamisesta on päätetty toukokuun sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 15.5.2019. Avustukset on maksettu yhdistyksen tai järjestön ilmoittamalle tilille jakopäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Sosiaali- ja terveystoimen perustehtäviä tukevat avustukset 2020

Esitys vuoden 2020 perustehtävää tukevista avustuksista käsiteltiin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 28.8.2019 § 109. Päätöksessä edellytetään, että määräraha on myös kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2020.