Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden palvelut tarjoaa terveyspalvelujen lisäksi neuvoa ja tukea lapsiperheissä esiin nouseviin kysymyksiin ja arjen haasteisiin. Palvelujen tavoitteena on havaita mahdolliset ongelmat jo varhaisessa vaiheessa sekä antaa hoitoa mahdollisimman nopeasti ja laadukkaasti. Panostamme erityisesti ennaltaehkäisyyn ja siihen, että perhe itse löytäisi omia voimavarojaan arjesta selvitäkseen. Yhteistyö kaupungin eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kesken takaavat sen, että asiat saadaan sujuvasti eteenpäin.