Opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoito

Opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoitoon kuuluu päivittäinen valvottu lääkehoito sekä psykososiaalinen kuntoutus. Verkostotyön osuus on merkittävää. Kaikki asiakkaat ovat yli 18-vuotiaita ja ohjautuvat hoitoon pääsääntöisesti A-klinikan kautta.